Missing Image
Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo odstraníte některé zprávy z informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojové desky ve vozidle.
Kontrolka zpráv
Missing Image   Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami.Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Active City Stop

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Active City Stop snímač zablokován Očistit sklo
Žlutá  Viz   Active City Stop.   
Active City Stop není dostupný
Žlutá  Viz   Active City Stop.   
Active City Stop Automatické brzdění
Viz   Active City Stop.   

Airbag

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Činnost 
Airbag porucha Neodkladně servis
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Alarm

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Alarm spuštěn Zkontr. vozidlo
Žlutá  Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.  Viz   Alarm.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný
Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva  Směrovka  Činnost 
Omezený dohled přední kamery Očistit sklo
Žlutá  Zobrazí se v případě, že je dohled snímače přední kamery omezen.Očistěte čelní sklo. 
Přední kamera porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat. 
Přední kamera dočasně není dostupná
Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery.Počkejte, dokud snímač nevychladne. 

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Přepětí elektr. systému Bezpečně zastavte
Červená  Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte zapalování. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Nízké napětí akumulátoru Viz návod k obsl.
Červená  Upozorňuje na slabou baterii. Vypněte všechna elektrická příslušenství, která můžete postrádat. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Sledování mrtvého úhlu a systém upozornění na vozidla blížící se z boku

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
BLIS Nízká viditelnost Viz návod k obsl.
Žlutá  Zobrazí se v případě, že jsou snímače systému sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
BLIS: levý snímač porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě poruchy systému. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
BLIS: pravý snímač porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě poruchy systému. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
BLIS není dostupné Kvůli přívěsu
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém není možné využít z důvodu připojení přívěsu.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic Blíží se vozidlo z levé strany
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém rozpozná vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic Blíží se vozidlo z pravé strany
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém rozpozná vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic snímač zablokován Viz návod k obsl.
Žlutá  Zobrazí se v případě, že jsou snímače systému sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Cross traffic deaktivován Kvůli přívěsu
Zobrazí se v případě, že systém není možné využít z důvodu připojení přívěsu.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   

Elektronická dětská pojistka

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Činnost 
Dětská pojistka porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě poruchy systému. Stisknutím spínače je vypněte a poté je opětovným stisknutím spínače zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce. 

Regulace klimatu

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Nezáv. topení zapnuto
Žlutá  Viz   Přídavné topení.   
Nezáv. topení vypnuto
Viz   Přídavné topení.   

Tempomat a Adaptivní tempomat (ACC)

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Přední snímač radaru zablok. Viz návod k obsl.
Žlutá  Viz   Tempomat.   
ACC není dostupné
Žlutá  Viz   Tempomat.   
Forward alert porucha Servis je nutný
Žlutá  Viz   Tempomat.   
Forward alert není dostupné
Žlutá  Viz   Tempomat.   
Forward alert porucha Servis je nutný
Žlutá  Viz   Tempomat.   

Systém sledování bdělosti řidiče

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Výstraha řidič je unavený Odpočinek nutný!
Červená  Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Výstraha řidič je unavený Odpočinek dopor.
Žlutá  Co nejdříve si odpočiňte. 

Dveře

Zpráva  Kontrolka zpráv    Činnost   
Dveře řidiče otevřené
Červená  Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu. 
Dveře spolujezdce otevřené
Červená  Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu. 
Levé zadní dveře otevřené
Červená  Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu. 
Pravé zadní dveře otevřené
Červená  Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu. 
Kufr otevřený
Červená  Zobrazí se v případě, že víko zavazadlového prostoru není zcela dovřeno a vozidlo je v pohybu. 
Kapota otevřená
Červená  Zobrazí se v případě, že kapota není zcela dovřena a vozidlo je v pohybu. 
Dveře řidiče otevřené
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny. 
Dveře spolujezdce otevřené
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny. 
Levé zadní dveře otevřené
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny. 
Pravé zadní dveře otevřené
Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny. 
Kufr otevřený
Zobrazí se v případě, že víko zavazadlového prostoru není zcela dovřeno. 
Kapota otevřená
Zobrazí se v případě, že kapota není zcela dovřena. 

Motor

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Vysoká teplota motoru Bezpečně zastavte
Červená  Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká.Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechte motor vychladnout.Pokud potíže přetrvají, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   
Motor Neodkladně servis
Žlutá  Je nutné provést opravu motoru.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Zjištěna voda v palivu Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě rozpoznání vody v palivu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Nízká hladina motorového oleje Zkontrolujte
Zkontrolujte hladinu motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje.  . 

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Žlutá  Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Vozidla s bezklíčovým systémem

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Ford KeyFree Klíč není ve vozidle
Červená  Zobrazí se v případě, že systém nerozpozná žádný platný klíč ve vozidle.   Viz   Startování bez klíče.   
Ford KeyFree Klíč je ve vozidle
Žlutá  Zobrazí se jako upozornění na to, že se klíč nachází v zavazadlovém prostoru.   Viz   Startování bez klíče.   
Vyp. zapalování stiskněte ENGINE Start/Stop
Červená  Zobrazí se jako upozornění na nutnost vypnutí zapalování.   Viz   Startování bez klíče.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Zobrazí se jako připomínka toho, abyste při startování sešlápli brzdový pedál. 
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Zobrazí se ve chvíli, kdy je baterie klíče téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.   Viz   Dálkové ovládání.   
Ford KeyFree Klíč nerozpoznán
Zobrazí se v případě, že systém nerozpoznal klíč.   Viz   Startování bez klíče.   
Umístěte klíč na identifikační místo
Viz   Startování bez klíče.   
Zámek volantu aktivován otočte volantem
Viz   Zámek volantu.   

Asistence zachování jízdního pruhu

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Udržování pruhu porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Osvětlení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Světlomet porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazuje se, když se objeví problém na elektrické instalaci systému světlometů.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka potkávacího světla porucha
Zobrazí se, když je žárovka tlumených světel spálená.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka brzdového světla porucha
Zobrazí se, když je žárovka brzdových světel spálená.   Viz   Výměna žárovky.   
Koncové mlhové světlo porucha
Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky zadní mlhovky.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka brzdy přívěsu porucha
Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky brzdových světel přívěsu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Žárovka směrovky přívěsu porucha
Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky směrových světel přívěsu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Údržba

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis
Červená  Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
Zobrazuje se, když je hladina ostřikovací kapaliny nízká a je nutno kapalinu doplnit.  Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   
Zkontrolujte plnicí otvor
Zobrazí se v případě nesprávného zavření plnicího otvoru.   Viz   Tankování.   
Nutná výměna motorového oleje
Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.   Viz   Kontrola motorového oleje.   

Ochrana cestujících

Zpráva  Kontrolka  Činnost 
Upozorn. zap. pásů Servis je nutný
Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Parkovací asistent

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Parkovací asistent porucha Servis je nutný
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Parkovací pomůcka.   
Zadní parkov. asist. deaktivován Kvůli přívěsu
Zobrazí se po připojení přívěsu. 

Parkovací brzda

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Ruční brzda zatažená
Červená  Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a vozidlo se pohybuje více než 5 km/h. Pokud zůstane varování zobrazeno, přestože je parkovací brzda uvolněná, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Ruční brzda zatažená
Žlutá  Viz   Ruční brzda.   
Ruční brzda porucha Neodkladně servis
Žlutá  Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Posilovač řízení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Řízení porucha Bezpečně zastavte
Červená  Posilovač řízení není funkční.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Žlutá  Posilovač řízení není funkční.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Řízení porucha Neodkladně servis
Žlutá  Byla rozpoznána závada systému posilovače řízení, bezklíčového ovládání nebo bezklíčového startování, která vyžaduje opravu v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Systém start/stop

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Činnost 
Auto StartStop Vypněte zapalování
Červená  Pokud systém vypnul motor, před opuštěním vozidla vypněte zapalování.  Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Porucha Servis je nutný
Žlutá  Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Auto StartStop Pro nastartování sešlápněte pedál
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Přeřaďte na volnoběh pro start
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování. 

Systém startování

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Filtr výfuk plynů přeplněný Jízdou vyčistit
Žlutá  Viz   Filtr vznětových částic.   
Čištění filtru výfuk. plynů
Viz   Filtr vznětových částic.   
Filtr výfuk plynů Jízda hotova
Viz   Filtr vznětových částic.   
Předehřev motoru
Viz   Startování vznětového motoru.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout brzdu. 
Pro nastartování sešlápněte spojku
Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout spojku. 
Pro nastartování sešlápněte brzdu a spojku
Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout brzdu a spojku. 
Překročení doby spuštění motoru
Zobrazuje se, když vaše vozidlo nestartuje. 

Tažení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Přívěs se kymácí Zpomalte
Červená  Viz   Řízení náklonu návěsu .   

Převodovka a pohon všech kol

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
Červená  Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
Žlutá  Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte
Žlutá  Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Žlutá  Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Převodovka Servis je nutný
Žlutá  Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
AWD porucha Servis je nutný
Žlutá  Došlo k poruše systému a přepnutí na pohon přední nápravy. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD vypnuté
Žlutá  Zobrazí se v případě, že se pohon všech kol automaticky vypne a systém se z důvodu ochrany součástí hnacího ústrojí přepne na pohon přední nápravy.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD přehřáté Dočasně deaktivováno
Žlutá  Systém se přehřál a přepnul se na pohon přední nápravy.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD opět aktivováno
Zobrazí se v případě, že se systém vrátil do běžných provozních podmínek.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
Řazení není v parkov. poloze Zvolte P
Zobrazí se jako připomenutí toho, abyste volicí páku přesunuli do parkovací polohy. 
Převodovka horká Zastavte nebo zrychlete
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. 
Převodovka horká Čekejte {time:#0} min.
Převodovka se přehřála.Počkejte, dokud převodovka nevychladne. 
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
Převodovka se přehřívá.Zastavte a nechte ji vychladnout. 
Porucha převodovky Neodkladně servis
Červená  Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. 
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Při nízkých venkovních teplotách může převodovce po nastartování motoru trvat několik sekund, než se zařadí zpátečka nebo dopředný rychlostní stupeň. Držte pedál brzdy stlačený, dokud zpráva nezmizí z displeje. 
Převodovka omezená funkce Viz návod k obsl.
Některé rychlostní stupně nemusí být dostupné. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Automatická převodovka.   
Sešlápněte brzdu pro odblokování volicí páky
Zobrazí se v případě, že převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu. 
Volicí páka odblokována
Zobrazí se po uvolnění volicí páky. Nyní je možné volně řadit. 

Regulace prokluzu

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Regulace prokluzu vypnuta
Zobrazí se v případě vypnutí systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.