Missing Image
Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo odstraníte některé zprávy z informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojové desky ve vozidle.
Kontrolka zpráv
Missing Image   Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami.Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Active City Stop

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Active City Stop snímač zablokován Očistit sklo
Žlutá   Viz   Active City Stop.   
Active City Stop není dostupný
Žlutá   Viz   Active City Stop.   
Active City Stop Automatické brzdění
-   Viz   Active City Stop.   

Airbag

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Činnost  
Airbag porucha Neodkladně servis
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Alarm

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Alarm spuštěn Zkontr. vozidlo
Žlutá   Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.   Viz   Alarm.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný
-   Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Směrovka   Činnost  
Omezený dohled přední kamery Očistit sklo
Žlutá   Zobrazí se v případě, že je dohled snímače přední kamery omezen.Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně není dostupná
-   Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery.Počkejte, dokud snímač nevychladne.  

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Přepětí elektr. systému Bezpečně zastavte
Červená   Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte zapalování. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Nízké napětí akumulátoru Viz návod k obsl.
Červená   Upozorňuje na slabou baterii. Vypněte všechna elektrická příslušenství, která můžete postrádat. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Sledování mrtvého úhlu a systém upozornění na vozidla blížící se z boku

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
BLIS Nízká viditelnost Viz návod k obsl.
Žlutá   Zobrazí se v případě, že jsou snímače systému sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
BLIS: levý snímač porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě poruchy systému. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
BLIS: pravý snímač porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě poruchy systému. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
BLIS není dostupné Kvůli přívěsu
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém není možné využít z důvodu připojení přívěsu.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic Blíží se vozidlo z levé strany
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém rozpozná vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic Blíží se vozidlo z pravé strany
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém rozpozná vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic snímač zablokován Viz návod k obsl.
Žlutá   Zobrazí se v případě, že jsou snímače systému sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross traffic porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém vyžaduje opravu závady. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Cross traffic deaktivován Kvůli přívěsu
-   Zobrazí se v případě, že systém není možné využít z důvodu připojení přívěsu.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   

Elektronická dětská pojistka

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Činnost  
Dětská pojistka porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě poruchy systému. Stisknutím spínače je vypněte a poté je opětovným stisknutím spínače zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Regulace klimatu

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Nezáv. topení zapnuto
Žlutá   Viz   Přídavné topení.   
Nezáv. topení vypnuto
-   Viz   Přídavné topení.   

Tempomat a Adaptivní tempomat (ACC)

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Přední snímač radaru zablok. Viz návod k obsl.
Žlutá   Viz   Tempomat.   
ACC není dostupné
Žlutá   Viz   Tempomat.   
Forward alert porucha Servis je nutný
Žlutá   Viz   Tempomat.   
Forward alert není dostupné
Žlutá   Viz   Tempomat.   
Forward alert porucha Servis je nutný
Žlutá   Viz   Tempomat.   

Systém sledování bdělosti řidiče

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Výstraha řidič je unavený Odpočinek nutný!
Červená   Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Výstraha řidič je unavený Odpočinek dopor.
Žlutá   Co nejdříve si odpočiňte.  

Dveře

Zpráva   Kontrolka zpráv     Činnost    
Dveře řidiče otevřené
Červená   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu.  
Dveře spolujezdce otevřené
Červená   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu.  
Levé zadní dveře otevřené
Červená   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu.  
Pravé zadní dveře otevřené
Červená   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny a vozidlo je v pohybu.  
Kufr otevřený
Červená   Zobrazí se v případě, že víko zavazadlového prostoru není zcela dovřeno a vozidlo je v pohybu.  
Kapota otevřená
Červená   Zobrazí se v případě, že kapota není zcela dovřena a vozidlo je v pohybu.  
Dveře řidiče otevřené
-   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny.  
Dveře spolujezdce otevřené
-   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny.  
Levé zadní dveře otevřené
-   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny.  
Pravé zadní dveře otevřené
-   Zobrazí se v případě, že uvedené dveře nejsou zcela dovřeny.  
Kufr otevřený
-   Zobrazí se v případě, že víko zavazadlového prostoru není zcela dovřeno.  
Kapota otevřená
-   Zobrazí se v případě, že kapota není zcela dovřena.  

Motor

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Vysoká teplota motoru Bezpečně zastavte
Červená   Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká.Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechte motor vychladnout.Pokud potíže přetrvají, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   
Motor Neodkladně servis
Žlutá   Je nutné provést opravu motoru.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Zjištěna voda v palivu Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě rozpoznání vody v palivu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Nízká hladina motorového oleje Zkontrolujte
-   Zkontrolujte hladinu motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje.  .  

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Žlutá   Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Vozidla s bezklíčovým systémem

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Ford KeyFree Klíč není ve vozidle
Červená   Zobrazí se v případě, že systém nerozpozná žádný platný klíč ve vozidle.   Viz   Startování bez klíče.   
Ford KeyFree Klíč je ve vozidle
Žlutá   Zobrazí se jako upozornění na to, že se klíč nachází v zavazadlovém prostoru.   Viz   Startování bez klíče.   
Vyp. zapalování stiskněte ENGINE Start/Stop
Červená   Zobrazí se jako upozornění na nutnost vypnutí zapalování.   Viz   Startování bez klíče.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu
-   Zobrazí se jako připomínka toho, abyste při startování sešlápli brzdový pedál.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
-   Zobrazí se ve chvíli, kdy je baterie klíče téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.   Viz   Dálkové ovládání.   
Ford KeyFree Klíč nerozpoznán
-   Zobrazí se v případě, že systém nerozpoznal klíč.   Viz   Startování bez klíče.   
Umístěte klíč na identifikační místo
-   Viz   Startování bez klíče.   
Zámek volantu aktivován otočte volantem
-   Viz   Zámek volantu.   

Asistence zachování jízdního pruhu

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Udržování pruhu porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Osvětlení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Světlomet porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazuje se, když se objeví problém na elektrické instalaci systému světlometů.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka potkávacího světla porucha
-   Zobrazí se, když je žárovka tlumených světel spálená.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka brzdového světla porucha
-   Zobrazí se, když je žárovka brzdových světel spálená.   Viz   Výměna žárovky.   
Koncové mlhové světlo porucha
-   Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky zadní mlhovky.   Viz   Výměna žárovky.   
Žárovka brzdy přívěsu porucha
-   Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky brzdových světel přívěsu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Žárovka směrovky přívěsu porucha
-   Zobrazí se v případě, že došlo k přepálení vlákna žárovky směrových světel přívěsu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Údržba

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis
Červená   Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
-   Zobrazuje se, když je hladina ostřikovací kapaliny nízká a je nutno kapalinu doplnit.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   
Zkontrolujte plnicí otvor
-   Zobrazí se v případě nesprávného zavření plnicího otvoru.   Viz   Tankování.   
Nutná výměna motorového oleje
-   Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.   Viz   Kontrola motorového oleje.   

Ochrana cestujících

Zpráva   Kontrolka   Činnost  
Upozorn. zap. pásů Servis je nutný
-   Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Parkovací asistent

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Parkovací asistent porucha Servis je nutný
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Parkovací pomůcka.   
Zadní parkov. asist. deaktivován Kvůli přívěsu
-   Zobrazí se po připojení přívěsu.  

Parkovací brzda

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Ruční brzda zatažená
Červená   Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a vozidlo se pohybuje více než 5 km/h. Pokud zůstane varování zobrazeno, přestože je parkovací brzda uvolněná, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda zatažená
Žlutá   Viz   Ruční brzda.   
Ruční brzda porucha Neodkladně servis
Žlutá   Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Posilovač řízení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Řízení porucha Bezpečně zastavte
Červená   Posilovač řízení není funkční.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Žlutá   Posilovač řízení není funkční.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Řízení porucha Neodkladně servis
Žlutá   Byla rozpoznána závada systému posilovače řízení, bezklíčového ovládání nebo bezklíčového startování, která vyžaduje opravu v servisu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Systém start/stop

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Činnost  
Auto StartStop Vypněte zapalování
Červená   Pokud systém vypnul motor, před opuštěním vozidla vypněte zapalování.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Porucha Servis je nutný
Žlutá   Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Auto StartStop Pro nastartování sešlápněte pedál
-   Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Přeřaďte na volnoběh pro start
-   Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu.   Viz   Auto-Start-Stop.   
Auto StartStop Manuální restart je nutný
-   Systém nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování.  

Systém startování

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Filtr výfuk plynů přeplněný Jízdou vyčistit
Žlutá   Viz   Filtr vznětových částic.   
Čištění filtru výfuk. plynů
-   Viz   Filtr vznětových částic.   
Filtr výfuk plynů Jízda hotova
-   Viz   Filtr vznětových částic.   
Předehřev motoru
-   Viz   Startování vznětového motoru.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu
-   Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout brzdu.  
Pro nastartování sešlápněte spojku
-   Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout spojku.  
Pro nastartování sešlápněte brzdu a spojku
-   Zobrazí se při startování motoru jako připomínka toho, že je nutné sešlápnout brzdu a spojku.  
Překročení doby spuštění motoru
-   Zobrazuje se, když vaše vozidlo nestartuje.  

Tažení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Přívěs se kymácí Zpomalte
Červená   Viz   Řízení náklonu návěsu .   

Převodovka a pohon všech kol

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
Červená   Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
Žlutá   Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte
Žlutá   Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Žlutá   Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Převodovka Servis je nutný
Žlutá   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
AWD porucha Servis je nutný
Žlutá   Došlo k poruše systému a přepnutí na pohon přední nápravy. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD vypnuté
Žlutá   Zobrazí se v případě, že se pohon všech kol automaticky vypne a systém se z důvodu ochrany součástí hnacího ústrojí přepne na pohon přední nápravy.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD přehřáté Dočasně deaktivováno
Žlutá   Systém se přehřál a přepnul se na pohon přední nápravy.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
AWD opět aktivováno
-   Zobrazí se v případě, že se systém vrátil do běžných provozních podmínek.   Viz   Pomocí pohonu čtyř kol.   
Řazení není v parkov. poloze Zvolte P
-   Zobrazí se jako připomenutí toho, abyste volicí páku přesunuli do parkovací polohy.  
Převodovka horká Zastavte nebo zrychlete
-   Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Převodovka horká Čekejte {time:#0} min.
-   Převodovka se přehřála.Počkejte, dokud převodovka nevychladne.  
Převodov. přehřátá Sešlápněte brzdový pedál
-   Převodovka se přehřívá.Zastavte a nechte ji vychladnout.  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Červená   Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
-   Při nízkých venkovních teplotách může převodovce po nastartování motoru trvat několik sekund, než se zařadí zpátečka nebo dopředný rychlostní stupeň. Držte pedál brzdy stlačený, dokud zpráva nezmizí z displeje.  
Převodovka omezená funkce Viz návod k obsl.
-   Některé rychlostní stupně nemusí být dostupné. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Automatická převodovka.   
Sešlápněte brzdu pro odblokování volicí páky
-   Zobrazí se v případě, že převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu.  
Volicí páka odblokována
-   Zobrazí se po uvolnění volicí páky. Nyní je možné volně řadit.  

Regulace prokluzu

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Regulace prokluzu vypnuta
-   Zobrazí se v případě vypnutí systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.