POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Namísto toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
  • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo zobrazíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte podnabídku.
  • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu na obrazovku hlavní nabídky.
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Struktura nabídky – informační displej
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:  Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.
Palubní počítač1

Zpráva  
Denní počitadlo
Rychlost
Dojezd
Akt. spotřeba
Prům. spotř.
Prům. rychlost

1  Viz   Palubní počítač.    Viz   Měřicí ukazatele
Informace

Zpráva  
Bezpečnostní pásy
Driver alert
Dopravní značky
Intelig. AWD

Settings

Zpráva   Nápravná opatření  
Asist. řidiče
Regul. Prokluzu
Zap.nebo vyp.  
BLIS
Zap.nebo vyp.  
City Stop
Zap.nebo vyp.  
Forward alert
Citlivost
Driver alert
Zap.nebo vyp.  
   
Rozj. do svahu
Zap.nebo vyp.  
Kontr. tl. Pneu
 
Dopravní značky
Zap.nebo vyp.  
Výstr. rychlosti  
Udržov. pruhu
Obnovit výchozí  
Citlivost
Intenzita
Světla
Osv. za deště
Zap.nebo vyp.  
Tlumení sv.
Ruční nebo automatické  
Autom.dálkové
Zap.nebo vyp.  
Citlivost
Zpožď. zhas.
Ručně nebo xx sekund  
Displej
Info o navigaci
Zvolte své příslušné nastavení  
Jazyk
Zvolte své příslušné nastavení  
Jedn. měření
Zvolte své příslušné nastavení  
Jedn. teploty
Zvolte své příslušné nastavení  
Signální tóny
Park. Místo
Zap.nebo vyp.  
Informace
Zap.nebo vyp.  
Výstraha
Zap.nebo vyp.  
Komfort
Alarm
Zvolte své příslušné nastavení  
Kompas
Zap.nebo vyp.  
Příd. topení
Nezáv. topení
Zap.nebo vyp.  
Čas 1
Čas 2
Jedenkrát
Vytápět nyní

Kontrola systému
Pokud je potřeba, nejprve se zobrazí všechna aktivní varování. Nabídka kontroly systému se může lišit v závislosti na různých možnostech vybavení a aktuálním stavu vozidla. Tlačítka se šipkami nahoru/dolů jsou určena k procházení seznamu.
Struktura nabídek – displej informačního a zábavního systému
Nabídku zobrazíte pomocí ovladače displeje informačního a zábavního systému.   Viz   Jedním pohledem
Poznámka:  Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.
Systém SYNC-Media zajišťuje přístup k funkcím systému SYNC.
Phone

Zpráva  
Dial a number
 
Opakované volání
 
Phonebook
 
Call history
Incoming calls
Outgoing calls
Missed calls
Speed Dial
 
Text messaging
 
BT Devices
 
Phone settings
Set as master
Phonebook pref.
Set ringtone
Phone status
Text msg notify
Nouzová asist.
 

Menu

Zpráva   Nápravná opatření  
SYNC-Settings
Bluetooth on
 
BT Devices
 
Set defaults
 
Master reset
 
Install on SYNC
 
Systém. info
 
Voice settings
Zvolte své příslušné nastavení  
Browse USB
 
SYNC aplikace
   
Navigace
Volby trasy
Trasa
Řidič:
Nastavení Eko
Dyn. navádění
Dálnice
Tunel
Trajekt/autovlak
Mýto
Sezónní silnice
Dálniční známka
 
Zobrazení mapy
Obsah mapy
Šipky na mapě:
Ukaz. času jízdy:
Ve směru jízdy
Alternativní barvy
Funkce asistenta
Značky/pruh
Šipky v seznamu
Místa častých nehod
 
Osobní údaje
Vymazat poslední cíle
Vymazat oblíbené
Vymazat domácí adresu
Vymazat vše
Všechna nastavení
 
Nastavení audio
Adapt. hlasitost
 
Zvuk
 
Nav-Audio mix
 
Nastavení DSP
Zvolte své příslušné nastavení  
Ekvalizér DSP
Zvolte své příslušné nastavení  
TA
Zap.nebo vyp.  
Aktuální
Zap.nebo vyp.  
Alt. frekvence
Zap.nebo vyp.  
RDS regionální
Zap.nebo vyp.  
DAB servis. odk.
Zap.nebo vyp.  
Nastavení hodin
Automat. (GPS)
Zap.nebo vyp.  
Nastavit čas
 
Nastavit datum
 
Časové pásmo
 
Letní čas
Zap.nebo vyp.  
24 hodin
Zap.nebo vyp.