Resetování palubního počítače
Stiskem a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a průměrné spotřebě paliva.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách.
Vzdálenost do vyčerpání paliva
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Průměrná spotřeba paliva
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Do nabídky EcoMode vstoupíte stisknutím tlačítka se šipkou doprava na aktuální obrazovce.
Digitální rychloměr
Aktuální rychlost vozidla se zobrazí jako číslo na digitálním displeji.
Všechny hodnoty
Zobrazí se všechny hodnoty – počitadlo kilometrů, dojezdová vzdálenost i průměrná spotřeba.