Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Ruční regulace klimatu
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle. V případě potřeby zvyšte teplotu a rychlost ventilátoru, aby došlo k rychlejšímu odmlžení.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:  Neprovádějte nastavení, pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený. Systém se automaticky přizpůsobí předchozímu uloženému nastavení. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:  Pokud při nízké teplotě vnějšího vzduchu zvolíte možnost AUTO, bude proud vzduchu směřovat k čelnímu sklu a bočním sklům tak dlouho, dokud bude motor studený.
Poznámka:  Když je systém vypnutý, do vozidla neproudí venkovní vzduch.
Poznámka:  Je-li zvolen režim AUTO a teploty interiéru i venkovní teplota jsou poměrně vysoké, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby bylo dosaženo co nejrychlejšího ochlazení interiéru. Když je dosažena zvolená teplota vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní vzduch.
Poznámka:  Když zvolíte odmrazování nebo odmlžení čelního skla, funkce přístrojové desky a prostoru pro nohy se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla proudí venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Stiskněte tlačítko vysoké rychlosti ventilátoru.  
2   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.   Stisknutím tlačítka prostoru pro nohy dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy.  

Doporučená nastavení topení

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.   Stiskněte tlačítko nízké rychlosti ventilátoru.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.   Stiskněte tlačítka rozvodu vzduchu na čelní sklo a do prostoru pro nohy.  
4     Uzavřete větrací průduchy v přístrojové desce. Otevřete postranní větrací průduchy a nasměruje je k bočním oknům.  

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Stiskněte tlačítko AUTO.  
2   Regulaci teploty nastavte do polohy MAX A/C.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích otvorů v přístrojové desce.    

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.   Stiskněte tlačítko nízké rychlosti ventilátoru.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.   Stisknutím tlačítka větracích otvorů na přístrojové desce nasměrujte vzduch do větracích otvorů na přístrojové desce.  

Vozidlo stojí na místě po delší dobu během velmi vysokých venkovních teplot

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Zatáhněte parkovací brzdu.   Zatáhněte parkovací brzdu.  
2   Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P.   Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P.  
3   Regulaci teploty nastavte do polohy MAX A/C.   Stiskněte tlačítko MAX A/C.  
4   Nastavte rychlost ventilátoru na nejnižší.    

Odmlžení bočních oken za chladného počasí

  Vozidla s ruční regulací klimatu   Vozidla s automatickou regulací klimatu  
1   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce a prostoru pro nohy.   Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla.  
2   Stiskněte tlačítko A/C.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.    
4   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.    
5   Proud vzduchu z větracích průduchů v přístrojové desce nasměrujte k bočním oknům.    
6   Uzavřete průduchy v přístrojové desce.    

Maximální chlazení v oblasti přístrojové desky nebo přístrojové desky a prostoru pro nohy
  1. Nastavte regulaci teploty na nejnižší úroveň.
  2. Stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace vzduchu.
  3. Nastavte rychlost ventilátoru nejprve na nejvyšší úroveň a poté nastavení uzpůsobte dle potřeby.