Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Ruční regulace klimatu
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle. V případě potřeby zvyšte teplotu a rychlost ventilátoru, aby došlo k rychlejšímu odmlžení.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:  Neprovádějte nastavení, pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený. Systém se automaticky přizpůsobí předchozímu uloženému nastavení. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:  Pokud při nízké teplotě vnějšího vzduchu zvolíte možnost AUTO, bude proud vzduchu směřovat k čelnímu sklu a bočním sklům tak dlouho, dokud bude motor studený.
Poznámka:  Když je systém vypnutý, do vozidla neproudí venkovní vzduch.
Poznámka:  Je-li zvolen režim AUTO a teploty interiéru i venkovní teplota jsou poměrně vysoké, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby bylo dosaženo co nejrychlejšího ochlazení interiéru. Když je dosažena zvolená teplota vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní vzduch.
Poznámka:  Když zvolíte odmrazování nebo odmlžení čelního skla, funkce přístrojové desky a prostoru pro nohy se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla proudí venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Stiskněte tlačítko vysoké rychlosti ventilátoru. 
Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.  Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.  Stisknutím tlačítka prostoru pro nohy dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy. 

Doporučená nastavení topení

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.  Stiskněte tlačítko nízké rychlosti ventilátoru. 
Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.  Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.  Stiskněte tlačítka rozvodu vzduchu na čelní sklo a do prostoru pro nohy. 
  Uzavřete větrací průduchy v přístrojové desce. Otevřete postranní větrací průduchy a nasměruje je k bočním oknům. 

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Stiskněte tlačítko AUTO. 
Regulaci teploty nastavte do polohy MAX A/C.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích otvorů v přístrojové desce.   

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.  Stiskněte tlačítko nízké rychlosti ventilátoru. 
Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.  Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.  Stisknutím tlačítka větracích otvorů na přístrojové desce nasměrujte vzduch do větracích otvorů na přístrojové desce. 

Vozidlo stojí na místě po delší dobu během velmi vysokých venkovních teplot

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Zatáhněte parkovací brzdu.  Zatáhněte parkovací brzdu. 
Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P.  Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P. 
Regulaci teploty nastavte do polohy MAX A/C.  Stiskněte tlačítko MAX A/C. 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejnižší.   

Odmlžení bočních oken za chladného počasí

  Vozidla s ruční regulací klimatu  Vozidla s automatickou regulací klimatu 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce a prostoru pro nohy.  Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla. 
Stiskněte tlačítko A/C.  Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. 
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.   
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   
Proud vzduchu z větracích průduchů v přístrojové desce nasměrujte k bočním oknům.   
Uzavřete průduchy v přístrojové desce.   

Maximální chlazení v oblasti přístrojové desky nebo přístrojové desky a prostoru pro nohy
  1. Nastavte regulaci teploty na nejnižší úroveň.
  2. Stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace vzduchu.
  3. Nastavte rychlost ventilátoru nejprve na nejvyšší úroveň a poté nastavení uzpůsobte dle potřeby.