Missing Image
AOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
BRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
CRegulace teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
ERegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy.