Přídavné topení na palivo
  POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v uzavřených prostorech nebo v blízkosti zdroje výbušných výparů či prachu. Jinak může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže. Systém funguje pouze v případě, že vozidlo stojí a motor je vypnutý.
Systém při správném použití:
 • Zahřívá motor a interiér vozidla,
 • zamezuje tvorbě ledu na oknech a zabraňuje kondenzaci,
 • zabraňuje studeným startům a umožňuje, aby motor dříve dosáhl provozní teploty.
Pokud po dokončení cyklu vytápění nenastartujete motor, systém nezapne další naprogramovaný cyklus vytápění.
Po dokončení cyklu vytápění doporučujeme nastartovat vozidlo a uskutečnit s ním jízdu, která potrvá nejméně stejnou dobu jako cyklus vytápění. Tím se předchází vybití akumulátoru vozidla.
Doporučujeme systém pravidelně každý měsíc zapínat na přibližně 10 minut, abyste předešli zadření vodního čerpadla nebo motoru topení.
Systém bude fungovat pouze v případě, že je v palivové nádrži vozidla nejméně 7.5 litrů (1,6 galonu) paliva a teplota venkovního vzduchu je nižší než 15°C. Systém nebude fungovat správně, pokud je úroveň nabití akumulátoru nízká.
Poznámka:  Pokud je systém v provozu, z prostoru pod vozidlem vycházejí výfukové plyny. To je normální.
Poznámka:  U vozidel s manuální klimatizací závisí vytápění interiéru na nastavení ovládacího prvku topení.   Viz   Regulace klimatu
Programování přídavného topení na palivo
Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
Poznámka:  Je třeba ve vozidle nastavit správný čas a datum.   Viz   Hodiny
Poznámka:  Programování je nutné provést nejméně 70 minut před časem, který si přejete nastavit.
Poznámka:  Naprogramovaný čas je takový čas, kdy si přejete, aby vozidlo bylo vyhřáté a připravené k jízdě, nikoli čas, kdy se zapne topení.
Chcete-li naprogramovat přídavné topení na palivo, přejděte na položky:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Komfort
Stiskněte tlačítko OK.  
Nezáv. topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Vyberte jednu z následujících možností:  
Čas 1
Umožňuje naprogramovat cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Tyto naprogramované časy zůstanou uložené ve vozidle a systém při nich vyhřeje vozidlo.  
Čas 2
Umožňuje naprogramovat druhý cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Tyto naprogramované časy zůstanou uložené ve vozidle a systém při nich vyhřeje vozidlo.   Umožňuje nastavit druhý cyklus vytápění, například v jiný čas jiného dne nebo v jiný čas stejného dne.  
Jedenkrát
Umožňuje naprogramovat jeden cyklus vytápění pro konkrétní den.  
Vytápět nyní
Okamžitě zapne systém.  

Programování funkce Čas
Nastavte čas, kdy má být vozidlo vyhřáté a připravené k jízdě. Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
 1. Vyberte dny, ve kterých si přejete, aby systém vyhřál vozidlo. Označte jednotlivé požadované dny a stiskněte tlačítko OK.
 1. Označte čas v horní části nabídky a stiskněte tlačítko OK. Hodiny budou blikat.
 1. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů nastavte hodiny.
 1. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava. Minuty budou blikat. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů nastavte minuty. Stiskněte tlačítko OK.
Programování funkce Jedenkrát
Výběrem této funkce lze naprogramovat jeden cyklus vytápění pro jeden konkrétní den.
Nastavte čas, kdy má být vozidlo vyhřáté a připravené k jízdě. Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
 1. Označte čas v horní části nabídky a stiskněte tlačítko OK. Ukazatel hodin začne blikat.
 1. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů nastavte hodiny.
 1. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů nastavte minuty. Stiskněte tlačítko OK.
Vypnutí naprogramovaných funkcí
Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
Chcete-li vypnout naprogramované funkce, přejděte na položky:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Komfort
Stiskněte tlačítko OK.  
Nezáv. topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Vyberte jednu z následujících možností:  
Čas 1
Dle potřeby zrušte zaškrtnutí aktivních naprogramovaných cyklů vytápění.  
Čas 2
Dle potřeby zrušte zaškrtnutí aktivních naprogramovaných cyklů vytápění.  
Jedenkrát
Dle potřeby zrušte zaškrtnutí aktivních naprogramovaných cyklů vytápění.  

Zapnutí funkce Vytápět nyní
  POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v uzavřených prostorech nebo v blízkosti zdroje výbušných výparů či prachu. Jinak může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Výběrem této funkce lze systém okamžitě zapnout.
Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
Chcete-li zapnout funkci Vytápět nyní, přejděte na položky:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Komfort
Stiskněte tlačítko OK.  
Nezáv. topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Vytápět nyní
Stiskněte tlačítko OK. Jakmile se topení zapne, v poli se zobrazí značka X. Chcete-li topení vypnout, zrušte zaškrtnutí možnosti.  

Zapnutí a vypnutí funkce Vytápět nyní pomocí dálkového ovládání
Výběrem této funkce lze systém okamžitě zapnout pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:  Vozidlo není třeba odemykat.
 1. Chcete-li systém zapnout, stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovládání.
 1. Chcete-li systém vypnout, stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovládání.
Topení na palivo
  POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v uzavřených prostorech nebo v blízkosti zdroje výbušných výparů či prachu. Jinak může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Topení zahřívá chladicí soustavu motoru. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže. Systém funguje pouze v případě, že vozidlo stojí a motor je vypnutý.
Systém bude fungovat pouze v případě, že je v palivové nádrži vozidla nejméně 7.5 litrů (1,6 galonu) paliva. Systém nebude fungovat správně, pokud je úroveň nabití akumulátoru nízká.
Pokud jste systém sami nevypnuli, zapíná se a vypíná automaticky v závislosti na teplotě chladicí kapaliny motoru vozidla, když teplota venkovního vzduchu klesne pod 3°C, pokud jste jej sami nevypnuli.
Poznámka:  Ve výchozím nastavení je zapnutý.
Poznámka:  Pokud je systém v provozu, z prostoru pod vozidlem vycházejí výfukové plyny. To je normální.
Poznámka:  U vozidel s manuální klimatizací závisí vytápění interiéru na nastavení ovládacího prvku topení.   Viz   Regulace klimatu
Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.   Viz   Informační displeje
Chcete-li zapnout nebo vypnout přídavné topení, přejděte na položky:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Komfort
Stiskněte tlačítko OK.  
Příd. topení
Stiskněte tlačítko OK. Pokud je systém zapnutý, v poli se zobrazí značka X.