POZOR:  Sedadlo řidiče ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
  POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze.

Missing Image
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Seřízení výšky sedadla
Missing Image
Seřízení opěradla
  POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo sedadla žádný náklad ani jiné předměty. Jakmile se opěradlo sedadla vrátí do původní polohy, zatáhněte za ně a ověřte tak, zda je zcela zajištěno. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo havárii nebezpečné.

Missing Image