POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Hlavová opěrka je bezpečnostní prvek. Pokud je sedadlo obsazeno, musí být seřízena podle potřeb dané osoby.
  POZOR:  Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě.

Hlavová opěrka předního sedadla
Missing Image
Zadní opěrky hlavy
Missing Image
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii
BDvě ocelová ramena
CNastavovací vodítko s odjišťovacím tlačítkem
DNastavovací vodítko s tlačítkem k demontáži opěrky
Poznámka:  Před úpravou výšky hlavové opěrky vraťte sedadlo zpět do vzpřímené polohy. Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná. Velmi vysocí lidé by si měli hlavovou opěrku vytáhnout do nejvyšší možné polohy.
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do vodítek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů, dokud se nezajistí.
Sklopení hlavové opěrky
Hlavové opěrky předních sedadel mohou být vybaveny funkcí náklonu k zajištění výjimečného pohodlí. Postup sklopení hlavové opěrky:
Missing Image
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile opěrka dosáhne krajní sklopené polohy, můžete ji opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do výchozí, nesklopené polohy.