Sklápění opěradla
  POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

Missing Image
Neobsazené sedadlo je možné zatažením za páku sklopit dopředu.
Poznámka:  Snižte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Vyklápění opěradla
  POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou bezpečnostní pásy viditelné a nejsou schovány za sedadlem.
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Nastavení sklonu
Obsazené sedadlo lze zatažením páky nahoru sklopit zpět dozadu.