12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
  POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Poznámka:  Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.
Poznámka:  Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.
Poznámka:  Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.
Poznámka:  Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.
Poznámka:  Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
 Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení. Tímto krokem dojde k poškození elektrické zásuvky a přepálení pojistky.
Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být vůz nastartován.
Předejití vybití autobaterie:
 • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Umístění
Napájecí zásuvky se nachází na následujících místech:
 • Na přední straně středové konzoly
 • Uvnitř středové konzoly.
 • na zadní straně středové konzoly;
 • uvnitř nákladového prostoru.
Elektrická zásuvka 230 V střídavého proudu.
  POZOR:  Nenechávejte elektrické zařízení zapojené v zásuvce, když není používáno. K 230voltové střídavé elektrické zásuvce nepřipojujte prodlužovací kabel, jelikož by došlo k narušení bezpečnostní ochrany. Pokud tak učiníte, mohlo by při napájení více zařízení dojít k přetížení zásuvky (odběr nad 150 wattů), což by mohlo mít za následek požár nebo vážné zranění osob.

Poznámka:  Zásuvka se vypne, jakmile vypnete zapalování nebo pokud napětí akumulátoru klesne pod 11 V.
Elektrická zásuvka umožňuje napájení elektrických zařízení s příkonem do 150 W. Je umístěna na zadní straně středové konzoly
Poznámka:  V závislosti na konkrétní zemi, v níž bylo vozidlo vyrobeno, je napětí buď 110 V, nebo 230 V.
Pokud kontrolka na elektrické zásuvce:
 • svítí: Elektrická zásuvka je napájena, zapalování je zapnuto nebo je vozidlo v režimu příslušenství.
 • Nesvítí: Elektrická zásuvka je vypnutá, zapalování je vypnuto nebo vozidlo není v režimu příslušenství.
 • bliká: Vyskytla se porucha elektrické zásuvky.
 V případě poruchy nebo překročení limitu zatížení (150 W) se elektrická zásuvka dočasně vypne. Odpojte zařízení a vypněte zapalování. Znovu zapněte zapalování, ale zařízení ještě nepřipojujte k zásuvce. Nechte systém vychladnout a poté vypněte zapalování. Chybový režim se tím zruší. Znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, že kontrolka zůstane svítit.
Elektrickou zásuvku nepoužívejte k napájení určitých zařízení, jako jsou například:
 • Televize s obrazovkou CRT.
 • Zařízení s elektromotory, např. vysavače, elektrické pily a jiné elektrické nástroje nebo kompresorové chladničky.
 • Měřicí zařízení ke zpracování přesných dat, jako je například lékařské a měřicí vybavení.
 • Další spotřebiče vyžadující mimořádně stabilní přívod elektrické energie, jako jsou například mikropočítačem řízené elektrické přikrývky nebo lampy s dotykovými snímači.