POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu. Pokud neuvolníte zámek řízení, může dojít k nehodě.

Poznámka:  Pokud se dálkové ovládání nachází příliš blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, nemusí systém fungovat správně.
Poznámka:  Je-li vozidlo ponecháno bez dozoru, zapalování se automaticky vypne. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:  Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Zapnutí zapalování (napájení příslušenství)
Jednou stiskněte tlačítko. Nohu přitom nemějte na brzdovém ani spojkovém pedálu. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu.   Viz   Jedním pohledem.  Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se varovné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Startování
Mechanická převodovka
 1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:  Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Automatická převodovka
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací polohy.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Poznámka:  Uvolněním pedálu brzdy během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
Vznětový motor
Poznámka:  Roztáčení motoru se nespustí, dokud neproběhne cyklus nažhavení motoru. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Selhání startování
Systém nebude funkční, pokud:
 • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
 • Je vybitá baterie pasivního klíče.
Poznámka:  Odstraňte všechny ostatní klíče ze středové konzoly.
Pokud nemůžete vozidlo nastartovat, proveďte následující kroky:
Missing ImageMissing Image
 1. Otevřete kryt držáku na nápoje.
 1. Umístěte pasivní klíč na plocho na symbol na dně držáku na nápoje.
 1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování vozidla použít tlačítko zapalování.
Mechanická převodovka
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut a je stisknuto příslušné tlačítko:
 1. Plně sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko a podržte je, než motor naskočí.
Poznámka:  Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování. Na displeji se zobrazí zpráva.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Poznámka:  Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
Mechanická převodovka
Krátce stiskněte tlačítko.
Automatická převodovka
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací polohy.
 1. Stiskněte tlačítko.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
  POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

 1. Chvíli podržte tlačítko nebo jej v rozmezí dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do polohy neutrál a sešlápnutím brzdového pedálu bezpečně zastavte.
 1. U stojícího vozidla přesuňte volicí páku převodovky do parkovací polohy a vypněte zapalování.
Rychlé opětovné nastartování
Funkce rychlého opětovného nastartování umožňuje nastartovat motor do 10 sekund od vypnutí zapalování, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.
Do 10 sekund od vypnutí zapalování sešlápněte brzdový pedál a stiskněte tlačítko. Jakmile vyprší 10sekundová prodleva, nebude možné vozidlo nastartovat, pokud nebude rozpoznán pasivní klíč.
Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud jej nevypnete, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč. Vozidlo není možné nastartovat, pokud se do 10 sekund nepodaří rozpoznat platný pasivní klíč.
Mechanická převodovka
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut a je stisknuto příslušné tlačítko:
 1. Plně sešlápněte spojkový a brzdový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko a podržte je, než motor naskočí.
Poznámka:  Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování. Na displeji se zobrazí zpráva.