Pokud je vozidlo vybaveno funkcí zapalování bez použití klíče, motor se automaticky vypne, pokud běží dlouhou dobu na prázdno. Rovněž se vypne zapalování z důvodu úspory energie v akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji objeví zpráva zobrazující odpočet. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Nastartujte motor obvyklým způsobem.
Potlačení automatického vypnutí motoru
Poznámka:  Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout.Když ji dočasně vypnete, zapne se při příštím zapnutí zapalování.
Vypnutí můžete zastavit nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:
  • Interakce s vozidlem (např. sešlápnutím brzdového pedálu nebo plynového pedálu).
  • Deaktivace vypnutí pomocí informačního displeje. Viz  Information Displays. 
  • Stisknutím tlačítek OK nebo RESET v průběhu 30sekundového odpočtu.