POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
  POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Polohy volicí páky
Missing Image
PParkování
RSvětlo zpátečky
NNeutrál
DJízda
SSportovní mód
Chcete-li řadicí páku zařadit do požadované polohy, stiskněte tlačítko na její přední straně.
Poloha řadicí páky se zobrazí na displeji přístrojového panelu.
Parkování (P)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do parkovací polohy (P) musí vozidlo stát.

V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. S řadicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.
Poznámka:  Pokud otevřete dveře řidiče a nepřesunuli jste řadicí páku do polohy pro parkování (P), ozve se varovný tón.
Zpátečka (R)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do polohy zpátečky (R) musí vozidlo stát a motor musí běžet na volnoběh.

Chcete-li, aby se vozidlo pohybovalo směrem vzad, přesuňte řadicí páku do polohy pro zpátečku (R).
Neutrál (N)
  POZOR:  Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.

V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. S řadicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je nejčastěji používaná poloha, která se vyznačuje nejlepší spotřebou paliva a plynulostí jízdy. Pokud řadicí páku přesunete do polohy pro jízdu vpřed (D), umožníte vozidlu, aby se rozjelo dopředu a automaticky řadilo rychlostní stupně pro jízdu vpřed.
Převodovka bude volit vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavků řidiče.
Sportovní režim (S)
Sportovní režim aktivujete přesunutím řadicí páky do polohy pro sportovní režim (S). Ve sportovním režimu zvolí převodovka optimální rychlostní stupeň pro nejlepší výkon. Zvolený rychlostní stupeň je obvykle nižší než v režimu pro jízdu vpřed a řazení probíhá rychleji.
Automatická převodovka SelectShift™
Tato funkce poskytuje možnost přeřazovat na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň podle potřeby.
Pokud otáčky motoru nepřekročí maximální povolený limit, můžete kdykoli zařadit nižší rychlostní stupeň. Převodovka SelectShift automaticky zařadí při popojíždění nízkou rychlostí nižší rychlostní stupeň, aby nedošlo k zastavení motoru.
Poznámka:  Pokud udržujete nadměrné otáčky motoru bez přeřazení, může dojít k poškození motoru.
Převodovka SelectShift automaticky nepřeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a to ani když se motor přiblíží limitu otáček, pokud není zcela sešlápnutý plynový pedál. Dávejte pozor na kontrolku řazení, která vás upozorňuje, kdy zařadit, aby byl zajištěn nejvyšší výkon motoru a úspora paliva.
Pokud je řadicí páka vozidla na svém boku vybavena přepínačem, přepnutím tohoto přepínače do polohy + aktivujete převodovku SelectShift.
 • Stisknutím tlačítka (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Stisknutím tlačítka (-) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Missing Image
Pokud je vozidlo vybaveno páčkami na volantu, zatažením za páčku + aktivujete převodovku SelectShift.
 • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Zatažením za levou páčku (–) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Missing ImageRežim SelectShift v poloze pro jízdu vpřed (D):
 • Poskytuje dočasný manuální režim pro provádění náročnějších manévrů, které vyžadují větší kontrolu nad řazením rychlostních stupňů (např. při vlečení nebo předjíždění). Tento režim bude udržovat zvolený rychlostní stupeň po určitou dobu v závislosti na zásahu řidiče (např. řízení nebo sešlápnutí plynového pedálu).
Režim SelectShift ve sportovním režimu (S):
 • Umožňuje trvalé manuální řazení rychlostních stupňů.
Ukončení režimu SelectShift:
 • Pokud je zařazena poloha pro jízdu vpřed (D), přesuňte volicí páku do polohy pro sportovní jízdu (S) a poté zpět do polohy pro jízdu vpřed (D).
 • Pokud je zařazena poloha pro sportovní jízdu (S), přesuňte volicí páku do polohy pro jízdu vpřed (D) a poté zpět do polohy pro sportovní jízdu (S).NEBO
 • Pouze u vozidel se vznětovým motorem: Na 3 sekundy podržte přepínač „+“ (je-li ve výbavě) nebo páčku na volantu „+“ (je-li ve výbavě).
Aktuálně zvolený rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojovém panelu. Pokud zvolíte určitý převodový stupeň, který však v aktuální situaci není možné zařadit (kvůli nízké rychlosti nebo příliš vysokým otáčkám motoru), aktuální převodový stupeň třikrát zabliká.
Poznámka:  Při plném sešlápnutí plynového pedálu může dojít k automatickému podřazení, aby byl zajištěn maximální výkon.
Poznámka:  Při nestabilních podmínkách se můžete v režimu SelectShift rozjet na druhý rychlostní stupeň. Chcete-li tento postup provést, zvolte režim jízdy vpřed (D) nebo sportovní režim (S) a stiskněte přepínač „+“ (je-li ve výbavě) nebo páčku na volantu „+“ (je-li ve výbavě), dokud se na přístrojovém panelu nezobrazí číslo 2. Vozidlo je nyní připraveno k jízdě se zařazeným 2. rychlostním stupněm.
Uvolňovací páka nouzové parkovací polohy
  POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že jsou brzdová světla funkční.
  POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout volicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.
  POZOR:  Pokud je parkovací páka zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

V případě elektrické závady nebo vybitého akumulátoru vozidla přesuňte řadicí páku z polohy pro parkování (P) následujícím způsobem.
 1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Pomocí šroubováku demontujte kryt skříně řadicí páky.
Missing Image
 1. Na levé straně řadicí páky vyhledejte bílou páčku.
Missing Image
 1. Přesuňte bílou páčku směrem k zadní straně vozidla a následně přesuňte řadicí páku z polohy pro parkování (P) do neutrální polohy (N).
 1. Nasaďte zpět kryt skříně řadicí páky, sešlápněte brzdový pedál, zapněte zapalování a uvolněte parkovací brzdu.
Poznámka:  Co nejdříve nechte vozidlo prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Adaptivní učení automatické převodovky
Tato funkce může prodloužit životnost a zajistit rovnoměrnou citlivost řazení po celou dobu životnosti vozidla. U nového vozidla či převodovky může docházet k tuhému řazení, měkkému řazení nebo obojímu. Tento stav je považován za normální a neovlivňuje funkci ani životnost převodovky. Adaptivní učení v průběhu času plně aktualizuje funkci převodovky.
Pokud vozidlo uvázne v blátě nebo sněhu
Poznámka:  Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, s vozidlem nehoupejte, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:  Nehoupejte vozidlem déle než 1 minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a zad s pravidelným zastavením mezi zařazením jednotlivých rychlostních stupňů.
Zařaďte rychlostní stupeň a zlehka sešlápněte plynový pedál.