POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Než odejdete od vozidla, vždy plně zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku převodovky do polohy pro parkování P.
  POZOR:  Poté, co jste aktivovali systém, musíte zůstat ve vozidle.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.
  POZOR:  Pokud má motor příliš vysoké otáčky nebo je zjištěna závada, dojde k deaktivaci systému.

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se aktivuje automaticky ve svahu při sklonu, který by mohl vést k výraznému couvnutí vozidla vzad.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
  1. Pokud snímače zaznamenají, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se uvolní automaticky.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Systém je možné zapínat a vypínat pouze u vozidel s mechanickou převodovkou.
Poznámka:  Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, jak byl naposledy nastaven.
Systém je již z výroby aktivován. V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace