POZOR:  Parkovací brzdu je nutné vždy zcela zatáhnout.

Poznámka:  Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem do kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem od obrubníku.
Poznámka:  Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem z kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem k obrubníku.
Poznámka:  Při zatahování ruční brzdy netiskněte uvolňovací tlačítko.
Zatažení parkovací brzdy:
  1. Sešlápněte silně brzdový pedál.
  1. Zatáhněte za páku parkovací brzdy až do plného zatažení.
Uvolnění parkovací brzdy:
  1. Pevně stlačte brzdový pedál.
  1. Jemně zatáhněte páku nahoru.
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stlačte páku dolů.