POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.
  POZOR:  Po celou dobu musíte dávat pozor, zda se ve vybraném místu nenacházejí překážky.
  POZOR:  Systém nemusí rozpoznat zaparkovaná vozidla s přečnívajícím nákladem, pouliční vybavení či podobné předměty. Je nutné se ujistit, že vybraný prostor je vhodný pro zaparkování.
  POZOR:  Nepoužívejte systém, pokud máte na střeše uložen přečnívající předmět.
  POZOR:  Nepoužívejte systém, pokud je k vozidlu připojen přívěs.
  POZOR:  Nepoužívejte systém, pokud je na tažném zařízení vozidla připojen držák jízdních kol.
  POZOR:  Jestliže je manévr přerušen před ukončením, systém se vypne. Pozice volantu nebude odpovídat skutečnému natočení řízení. Budete muset převzít řízení vozidla.
  POZOR:  Zajistěte, aby se do styku s otáčejícím se volantem nedostaly žádné předměty (např. oblečení) ani části těla (např. ruce nebo paže).

Poznámka:  Po výměně pneumatiky se systém přepne do fáze opětovného učení. Během této doby může být funkce systému omezena.
Systém detekuje vhodný prostor pro podélné zaparkování a navede vozidlo do tohoto prostoru. Systém ovládá řízení, zatímco řidič obsluhuje plynový pedál, brzdový pedál a řazení. Manévr lze kdykoli přerušit podržením volantu nebo stisknutím spínače aktivního parkovacího asistenta.   Viz   Jedním pohledem
Systém pomáhá řidiči s bezpečným provedením parkovacího manévru prostřednictvím vizuálních a zvukových instrukcí.
Použití systému
Poznámka:  Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
Poznámka:  Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny.
Poznámka:  Snímače nemusí rozpoznat obrubník.
Poznámka:  Pokud je vypnut systém kontroly trakce, nebude parkovací asistent k dispozici.
Systém nevyrovná vozidlo správně v případě, že:
  • je použita náhradní pneumatika nebo pneumatika, která je v porovnání s ostatními mnohem více opotřebená,
  • jsou použity pneumatiky jiných rozměrů, než jaké doporučujeme,
  • dojde k prokluzu pneumatik,
  • jsou špatné povětrnostní podmínky (silný déšť, sníh, mlha atd.).
Vpřed se pohybujte rychlostí maximálně 35 km/h a zaparkujte ve vzdálenosti 0,4 až 2 metry od vozidel či předmětů před vámi. Stiskněte spínač parkovacího asistenta.   Viz   Jedním pohledem.  Páčkou směrových ukazatelů vyberte, zda se bude prozkoumávat levá či pravá strana od vozidla.
Poznámka:  Pokud stranu nevyberete, systém automaticky zvolí stranu spolujezdce.
Poznámka:  Pokud systém nenalezne dostatečný prostor mezi jednotlivými překážkami, nenabídne žádné parkovací místo. To se může stát například ve chvíli, kdy jsou vozidla na protější straně zaparkována příliš blízko.
Missing Image
Poznámka:  Zvuková znamení můžete vypnout na informačním displeji.   Viz   Osobní nastavení
Pokud je nalezeno parkovací místo odpovídající vozu, na displeji informačního a zábavního systému se zobrazí zpráva a zazní zvukové znamení. Parkovací manévr proveďte podle pokynů na displeji informačního a zábavního systému.
Poznámka:  Šipky nebo grafická znázornění na displeji ukazují, na které straně systém zaparkuje. Systém vám také sdělí, kdy máte zařadit zpětný chod.
Zpomalte a zastavte přibližně v poloze A, poté postupujte podle pokynů systému.
Missing Image
  POZOR:  Jakmile rychlost vozidla překročí 10 km/h, systém se vypne a je nutné převzít řízení vozu.

Odpovídajícím sešlapováním plynového a brzdového pedálu opatrně zacouvejte. Zazní výstražná zvuková znamení parkovacího asistenta. Jakmile uslyšíte nepřetržitý tón, zastavte.
Do parkovacího manévru můžete zasáhnout přidržením volantu. Pokud se na displeji zobrazí hlášení, stisknutím spínače aktivního parkovacího asistenta obnovte funkci.   Viz   Jedním pohledem
Popojeďte dopředu. Jakmile uslyšíte nepřetržitý tón, zastavte.
Displej bude indikovat dokončení manévru systémem.