POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
  POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
  POZOR:  Při couvání jeďte s vozidlem co nejpomaleji. Vyšší rychlosti mohou zhoršit vaši reakční schopnost, když bude potřeba zastavit vozidlo.
  POZOR:  Pokud používáte kameru pro zpětný výhled a dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené, dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené, nezobrazují se žádná vodítka.
  POZOR:  Dbejte opatrnosti při zapínání a vypínání funkcí kamery. Zajistěte, aby vaše vozidlo nebylo v pohybu.

Systém kamery pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem.
Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vašeho vozidla a blízkost objektů za vozidlem.
Missing Image
Kamera se nachází na dveřích zavazadlového prostoru.
Použití systému kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:  Systém zpětného snímání není účinný při rychlostech nad 12 km/h a nemusí detekovat některé šikmé nebo pohyblivé objekty.
Systém používá tři typy vodítek, která vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
  • Aktivní vodítka: ukazují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.
  • Pevná vodítka: ukazují skutečnou dráhu vozidla při couvání v přímém směru. To může být užitečné při couvání na parkovací místo nebo parkování vozidla vedle objektu, který je za vámi.
  • Středová linie: pomáhá srovnat střed vozidla vzhledem k objektu (např. přívěsu).
Poznámka:  Pokud je zařazena zpátečka (R) a dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené, nezobrazují se žádné prvky na displeji kamery pro zpětný výhled.
Poznámka:  Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené zařízení za vozidlem. Nemusí tak být dosaženo dostatečného pokrytí jako při běžném použití a některé objekty nemusí být viditelné. U některých vozidel se mohou vodítka přestat zobrazovat, když připojíte konektor pro vlečení přívěsu.
Kamera nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefunguje některé ze zadních světel nebo obě zadní světla.
  • Bláto, voda a nečistoty blokují výhled kamery. Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla náraz nebo poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Vodítka kamery
Poznámka:  Aktivní vodítka jsou k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Missing Image
AAktivní vodítka
BStředová linie
CPevné vodítko: zelená zóna
DPevné vodítko: žlutá zóna
EPevné vodítko: červená zóna
FZadní nárazník
Aktivní vodítka se zobrazují pouze s pevnými vodítky. Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla. Pokud se poloha volantu při couvání změní, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu. Aktivní vodítka se nezobrazují, když je volant v přímé poloze.
Při couvání vždy dbejte opatrnosti. Objekty v červené zóně jsou nejblíže a objekty v zelené zóně jsou dále od vozidla. Objekty se přibližují k vozidlu, což je signalizováno pohybem objektů ze zelené zóny do žluté a poté do červené. K lepšímu přehledu o prostoru vedle vozidla a za vozidlem používejte boční zrcátka a zpětné zrcátko.
Ruční zvětšení
  POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na okolí.

Poznámka:  Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Poznámka:  Když zapnete funkci ručního zvětšení, zobrazuje se pouze středová linie.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zvětšit (+) a Zmenšit (-). Zobrazení změníte stisknutím symbolu na obrazovce kamery. Ve výchozím nastavení je zvětšení vypnuto.
Tím získáte bližší zobrazení objektu za vozidlem. Zvětšený obraz obsahuje i nárazník jako referenci. Funkce zvětšení je aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Nastavení systému kamery
Chcete-li přejít ke kterémukoli nastavení systému zadní kamery, proveďte vyberte následující položky na multifunkčním displeji ve chvíli, kdy není zařazena zpátečka (R):
  • S dotykovou obrazovkou: Settings (Nastavení) > Vehicle (Vozidlo) > Camera Settings (Nastavení kamery)
  • Bez dotykové obrazovky: Menu (Nabídka) > Camera Settings (Nastavení kamery)
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot (jsou-li ve výbavě)
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zapnuto a Vypnuto.
Systém používá červené, žluté a zelené zvýraznění, které se zobrazuje nad obrazem videa, když některý ze snímacích systémů detekuje objekt.
Prodleva zpětné kamery
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zapnuto a Vypnuto.
Ve výchozím nastavení je prodleva zpětné kamery vypnuta.
Při přeřazení ze zpátečky (R) na libovolný rychlostní stupeň kromě parkování (P) zůstane obraz kamery na displeji, dokud nedojde k některé z následujících situací:
  • Rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Zařadíte polohu pro parkování (P).