Upozornění na udržování v jízdním pruhu
Princip fungování
  POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
  POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Poznámka:  Udržujte čelní sklo čisté bez ptačího trusu, hmyzu a sněhu nebo ledu.
Poznámka:  Tento systém vám může pomáhat při jízdě po rychlostních komunikacích a dálnicích.
Poznámka:  Systém nemusí fungovat během intenzivního brzdění či zrychlování nebo pokud úmyslně zatáčíte.
Poznámka:  Systém funguje, pokud dokáže sledovat alespoň jedno značení jízdního pruhu.
Poznámka:  Systém bude aktivní pouze při jízdě překračující rychlost přibližně 65 km/h.
Snímač je umístěn za vnitřním zpětným zrcátkem. Neustále sleduje aktuální situaci a v případě nechtěné změny jízdního pruhu ve vysoké rychlosti na tuto skutečnost upozorní.
Systém automaticky zjišťuje a sleduje značení jízdních pruhů na silnici. Pokud systém zjistí, že se vozidlo bezděčně přibližuje ke značení jízdních pruhů, na displeji se zobrazí varování. Současně budete varováni prostřednictvím vibrace volantu.
Používání upozornění na udržování v jízdním pruhu
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Když systém vypnete, varovný indikátor na informačním displeji zůstane svítit.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Poznámka:  Stav systému a nastavení zůstanou nezměněné, když zapalování zapnete a vypnete.
Missing Image
Systém lze zapínat a vypínat stisknutím tlačítka na páčce směrových světel.
Dvojitým stisknutím tlačítka systém zapnete. Jedním stisknutím tlačítka systém vypnete.
Nastavení úrovně vibrací volantu
Systém má tři úrovně intenzity, které můžete nastavit pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Nastavení citlivosti systému
Můžete si nastavit, jak rychle vás má systém varovat. Systém má dvě úrovně citlivosti, které můžete nastavit pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Výstrahy systému
Missing Image
Sloupec se značením jízdních pruhů je zobrazen po obou stranách obrázku vozidla.
Pruhy jsou barevně odlišeny následujícím způsobem:
 • Zelená: Systém je připraven varovat v případě neúmyslného opuštění jízdního pruhu.
 • Červená: Vaše vozidlo se přibližuje nebo je příliš blízko zjištěnému ohraničení jízdního pruhu. Okamžitě proveďte bezpečnou nápravu a vraťte vozidlo do správné polohy.
 • Šedá: Ohraničení odpovídajícího pruhu je potlačeno.
Případy, kdy mohou být ohraničení jízdních pruhů potlačená:
 • Značení jízdních pruhů na vozovce nemusí být snímačem detekováno.
 • Zapněte směrová světla pro tuto stranu vozidla.
 • Pokud přímo zatočíte, rychle zrychlete nebo silně zabrzděte.
 • Rychlost vozidla se nachází mimo provozní omezení.
 • Pokud dojde k zásahu protiblokovacího brzdového systému nebo systému jízdní stability.
 • Úzký jízdní pruh.
Pokud se značení jízdních pruhů na displeji zbarví červeně nebo ucítíte vibrace volantu, musíte okamžitě provést bezpečnou nápravu a vyrovnat vozidlo. Okamžitě opravte jakoukoli nechtěnou změnu jízdního pruhu.
Asistence zachování jízdního pruhu
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Tento systém se nezapne automaticky vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:  Při zapnutí systému se automaticky zapne upozornění na udržování v jízdním pruhu.
Missing Image
Systém lze zapínat a vypínat stisknutím tlačítka na páčce směrových světel.
Pokud chcete systém zapnout, třikrát stiskněte toto tlačítko. Opětovným stisknutím příslušného tlačítka systém vypnete.
Nastavení citlivosti systému
Můžete si nastavit, jak rychle vás má systém varovat. Systém má dvě úrovně citlivosti, které můžete nastavit pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Výstrahy systému
Missing Image
Sloupec se značením jízdních pruhů je zobrazen po obou stranách obrázku vozidla.
Pruhy jsou barevně odlišeny následujícím způsobem:
 • Zelená: Systém je připraven varovat v případě neúmyslného opuštění jízdního pruhu.
 • Žlutá: Systém automaticky použije krouticí moment řízení k nápravě směru jízdy vozidla a opraví jakoukoli nechtěnou změnu jízdního pruhu.
 • Červená: Vaše vozidlo se přibližuje nebo je příliš blízko zjištěnému ohraničení jízdního pruhu. Volant začne vibrovat. Okamžitě proveďte bezpečnou nápravu a vraťte vozidlo do správné polohy.
Případy, kdy mohou být ohraničení jízdních pruhů potlačená:
 • Značení jízdních pruhů na vozovce nemusí být snímačem detekováno.
 • Zapněte směrová světla pro tuto stranu vozidla.
 • Pokud přímo zatočíte, rychle zrychlete nebo silně zabrzděte.
 • Rychlost vozidla se nachází mimo provozní omezení.
 • Pokud dojde k zásahu protiblokovacího brzdového systému nebo systému jízdní stability.
 • Úzký jízdní pruh.
Poznámka:  Pohybem volantu můžete systém kdykoli vypnout.