Princip fungování
  POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Brzdový systém je nutné zajezdit, aby bylo dosaženo plného výkonu systému.   Viz   Zajíždění.  Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud systém aktivuje brzdy a dojde k zastavení motoru, zapne se výstražná funkce směrových světel. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Systém nereaguje na cyklisty, motocykly, chodce, zvířata ani vozidla v opačném směru. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Na funkci systému může mít vliv sníh, led, silný déšť a stříkající voda. Zajistěte, aby na kapotě nebyl sníh nebo led. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém nemusí fungovat při jízdě ostrými zatáčkami. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
  POZOR:  Systém nemusí fungovat správně, pokud je ve vozidle namontováno čelní sklo od jiného výrobce než společnosti Ford. Neprovádějte opravy čelního skla před snímačem. Nedodržení tohoto varování by mohlo mít za následek nehodu nebo zranění.
  POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem, který pohlcuje odrazy. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Systém nebude fungovat správně, pokud je snímač blokován. Udržujte čelní sklo čisté, například bez ptačího trusu, hmyzu a sněhu nebo ledu. Nedodržení tohoto varování by mohlo mít za následek nehodu nebo zranění.
  POZOR:  Jakmile zapnete zapalování, snímač vyšle laserový paprsek. Nikdy se nedívejte přímo do snímače. Mohlo by dojít k poškození zraku.

Snímač se nachází na zadní straně vnitřního zpětného zrcátka. Průběžně monitoruje jízdní podmínky a v případě potřeby zareaguje.
Pokud systém při rychlosti do přibližně 50 km/h zjistí, že bezprostředně hrozí srážka, zabrzdí vozidlo. Pokud systém zabrzdí vozidlo, na informačním displeji se zobrazí zpráva.
Systém může snížit riziko nárazu do jiného vozidla při nízké rychlosti. Také pomáhá snížit poškození při nárazu nebo se nárazu úplně vyhnout.
Poznámka:  Aby byla dosažena plná brzdná síla, musí řidič sešlápnout brzdový pedál.
Zapínání a vypínání systému
Tuto funkci můžete vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
V některých situacích je doporučeno systém deaktivovat. Je to například:
  • při jízdě v terénu, kdy dochází k překrytí čelního skla objekty.
  • při průjezdu mycí linkou.