Systém sledování mrtvých úhlů
  POZOR:  Systém nezabrání srážce či kontaktu s jinými vozidly nebo předměty. Je navržen tak, aby upozorňoval řidiče na vozidla nacházející se v mrtvých úhlech. Nerozpoznává však překážky, chodce, motocyklisty ani cyklisty.
  POZOR:  Systém nepoužívejte jako náhradu za zpětná zrcátka a při změně jízdního pruhu se vždy ohlédněte. Systém by měl sloužit pouze jako pomůcka. Není náhradou opatrného řízení.

Systém slouží jako pomůcka pro řidiče, která má za úkol rozpoznávat vozidla nacházející se v oblasti mrtvého úhlu (A). Oblast detekce se nachází na obou stranách vozidla mezi vnějším zpětným zrcátkem a místem, které je přibližně 3 metry za nárazníkem. Systém za jízdy upozorňuje na situace, kdy do těchto oblastí vjede vozidlo.
Missing Image
Použití systému
Systém signalizuje rozsvícením žluté výstražné kontrolky nacházející se ve vnějších zrcátkách. Za šera a tmy se jas kontrolek sníží.
Missing Image
Poznámka:  Po zapnutí zapalování se obě výstražné kontrolky pro ověření funkce systému krátce rozsvítí.
Poznámka:  U vozidel s automatickou převodovkou systém pracuje pouze ve chvílích, kdy se volicí páka převodovky nachází v poloze Sport, Jízda nebo Neutrál.
Systém je uveden do činnosti, jakmile rychlost vozidla přesáhne 10 km/h. Po zařazení zpátečky se systém dočasně vypne.
Detekce a výstrahy systému
  POZOR:  Neumísťujte do této oblasti předměty, jako jsou nálepky na nárazník.
  POZOR:  Opravy provedené v této oblasti pomocí tmelu, mohou ovlivnit funkčnost systému.

Systém upozorňuje na vozidla, která do mrtvého úhlu vjedou zezadu, případně se k vašemu vozu přiblíží ze strany. Na vozidla, která objíždíte nebo která se do oblasti mrtvého úhlu dostanou zepředu, systém upozorní až poté, co se budou v oblasti nacházet po určitou dobu.
Poznámka:  Na vozidla, která se v oblasti vyskytnou pouze krátce (obvykle do 2 sekund), systém neupozorní.
Systém využívá dva radarové snímače, které jsou umístěny za zadními koly a jsou skryty za nárazníky.
Missing Image
Omezení detekce
Mohou nastat situace, kdy systém vozidla nacházející se v oblasti mrtvého úhlu nerozpozná.
Situace, při nichž nemusí dojít k detekci:
 • nečistoty usazené na zadním nárazníku v oblasti snímačů,
 • vozidlo vnikne do oblasti mrtvého úhlu nebo ji opustí určitými typy manévru, které systém nerozezná,
 • vozidla projedou oblastí mrtvého úhlu příliš vysokou rychlostí,
 • velmi nepříznivé povětrnostní podmínky,
 • oblastí mrtvého úhlu projede několik vozidel v krátkém odstupu za sebou.
Falešné výstrahy
Poznámka:  Falešné výstrahy jsou dočasné a dochází samočinně k jejich nápravě.
V některých situacích může systém aktivovat výstrahu, přestože v oblasti mrtvého úhlu není vozidlo.
Okolnosti, za kterých může dojít k falešné výstraze:
 • ochranné zábradlí kolem silnice.
 • betonové stěny kolem dálnice,
 • oblasti ve výstavbě,
 • ostré zatáčky kolem budov,
 • keře a stromy.
 • zastavení ve velmi těsné blízkosti k vozidlu za vámi.
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Po vypnutí systému nebudou probíhat žádné výstrahy. Na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražná kontrolka.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Poznámka:  Systém zůstane v tomto stavu, dokud jej ručně nezměníte.
Chyby detekce
Poznámka:  Výstražný indikátor v zrcátku se nerozsvítí.
Pokud systém zjistí závadu některého ze snímačů, rozsvítí se na přístrojovém panelu výstražná kontrolka systému. Na displeji se zobrazí zpráva informující o této závadě a také o tom, který snímač je vadný.
Zablokování snímačů
  POZOR:  Předtím, než systém rozpozná zablokovaný stav a aktivuje výstrahu, zvýší se počet nezachycených předmětů.
  POZOR:  Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače vozidla zaregistrovat.

Poznámka:  Oblast zadního nárazníku kolem snímačů zbavujte nečistot, sněhu a ledu.
Pokud je snímač blokován, účinnost systému může klesnout. Může se zobrazit hlášení blokovaného snímače.
Systém se automaticky vrátí do běžného provozního režimu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Na obou stranách byla rozpoznána dvě jiná vozidla.
 • Vypnete a znovu zapnete zapalování.
Pokud snímač zůstane zablokován i poté, co vypnete a zapnete zapalování, systém zakrytí rozpozná znovu a opět na něj upozorní.
Falešné výstrahy při tažení přívěsu
Pokud je vozidlo vybaveno schváleným tažným zařízením, systém rozpozná připojený přívěs a vypne se. Na informačním displeji se zobrazí potvrzující zpráva.   Viz   Informační hlášení.  Na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražná kontrolka.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Poznámka:  Vozidla vybavená jednotkou tažného zařízení, které nebylo schváleno společností Ford, nemusí správně rozpoznat připojení přívěsu. Vypněte systém, aby nedocházelo k falešným výstrahám.   Viz   Informační displeje