Tento systém vám pomáhá, abyste jezdili ekonomičtějším způsobem, když během jízdy neustále sleduje charakteristiky řazení převodových stupňů, předvídání dopravních podmínek a rychlost jízdy.
Hodnoty těchto charakteristik vyjadřují lístky zobrazené na displeji, kde pět lístků představuje nejvyšší míru úspornosti. Úspornější jízdě odpovídá lepší hodnocení a také nižší celková spotřeba paliva.
Poznámka:  Tyto hodnoty úspornosti nedávají za výsledek konkrétní hodnotu spotřeby paliva. Ta se může měnit, neboť nezávisí jen na těchto faktorech, nýbrž i na dalších, jako jsou například krátké cesty a starty studeného motoru.
Poznámka:  Spotřebu paliva zvyšují také časté krátké cesty, při kterých se motor úplně nezahřeje.
K systému se dostanete s použitím ovládání informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Typ 1
Missing Image
AŘazení
BPředvídání
CÚsporná rychlost
Řazení
Zařazením nejvyššího možného rychlostního stupně vhodného pro aktuální jízdní podmínky dosáhnete nižší spotřeby paliva.
Předvídání
Změny rychlosti vozidla a vzdálenosti od jiných vozidel bez prudkého brzdění či akcelerace sníží spotřebu paliva.
Úsporná rychlost
Pro zlepšení ekonomiky jízdy snižte rychlost na volných silnicích. S rychlostí roste i spotřeba paliva.
Resetování režimu Eco
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vynulujte průměrnou spotřebu paliva.
Poznámka:  Výpočet nových hodnot může krátkou chvíli trvat.