POZOR:  Zajistěte, aby výčnělky správně zapadly do odpovídajících otvorů. V případě náhlého brzdění či nehody může nezajištěný kryt způsobit zranění.
  POZOR:  Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty. Mohly by vám bránit ve výhledu a v případě nehody nebo prudkého brzdění by mohly zranit cestující.

Kryt používejte pouze k zakrytí zavazadlového prostoru.
Missing Image
Výčnělky na krytu zasuňte do otvorů nacházejících se v bočním obložení za zadními sedadly.
Manipulace s krytem zavazadlového prostoru:
  1. Zatáhněte za zadní okraj krytu směrem dozadu, dokud nezapadne na své místo.
  1. Kryt zavazadlového prostoru zavřete klepnutím na jeho zadní okraj. Vysune se automaticky.