POZOR:  Vypnutím funkce stabilizace přívěsu zvýšíte riziko ztráty kontroly nad vozidlem a následného vážného zranění nebo dokonce smrti. Společnost Ford vypnutí této funkce nedoporučuje, s výjimkou případů, kdy má omezení rychlosti nežádoucí účinky (např. jízda do kopce), řidič má dostatek zkušeností s jízdou s přívěsem a dokáže udržet kontrolu nad celou jízdní soupravou.

Poznámka:  Tato funkce nezabrání naklánění přívěsu, ale podstatně je omezí.
Poznámka:  Tato funkce nezabraňuje naklánění přívěsů.
Poznámka:  V některých případech se může při vysokých rychlostech stát, že se systém mnohokrát aktivuje a omezí tak rychlost vozidla.
 Systém brzdí jednotlivá kola a snižuje točivý moment motoru, čímž napomáhá zajištění stability vozidla. Pokud se přívěs začne houpat do stran, kontrolka řízení stability bliká a na informačním displeji se zobrazí zpráva.   Viz   Informační hlášení.   Zpomalte, bezpečně zastavte u kraje vozovky a zkontrolujte, zda je náklad rozmístěn správně.   Viz   Přeprava nákladu
 Tuto funkci můžete vypnout pomocí informačního displeje. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.