POZOR:  Tažné oko je vybaveno levým závitem. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo.

Přední tažné oko
Missing Image
V prohlubni rezervního kola je prostor.
Tažné oko musí být vždy uloženo ve vozidle.
Sejměte kryt a namontujte tažné oko.
Zadní vlečné oko
Missing Image
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením, nelze k zádi připojit vlečné oko. K tažení jiných vozidel použijte tažné zařízení.