Skříňka vysokokapacitních pojistek
Missing Image
Vozidlo je vybaveno skříňkou vysokokapacitních pojistek. Nachází se v motorovém prostoru u kladné svorky akumulátoru. V této skříňce jsou umístěny vysokokapacitní pojistky. Výměnu těchto pojistek by měl provádět autorizovaný prodejce.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Missing Image
  POZOR:  Před manipulací s vysokokapacitními pojistkami vždy odpojte akumulátor.
  POZOR:  Před opětovným připojením akumulátoru nebo doplňováním provozních kapalin vždy nasaďte kryt rozvodné skříňky autobaterie v motorovém prostoru zpět na své místo. Omezíte tak riziko zranění elektrickým proudem.

Rozvodná skříňka autobaterie je vybavena vysokokapacitními pojistkami chránícími hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je nutné resetovat některé funkce.   Viz   Výměna 12V baterie
Kryt lze sejmout po nadzvednutí uvolňovací páky na zadní straně.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Missing Image
Pojistková skříňka se nachází pod schránkou v přístrojové desce.
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru
Missing Image
Tato pojistková skříňka se nachází v zavazadlovém prostoru za prohlubní na kolo na straně spolujezdce. Přístup k pojistkám získáte po vyjmutí krytu pojistkového panelu.