Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty.
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
Missing Image
  1. Odjistěte kapotu posunutím zajištění doprava.
Missing Image
  1. Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty ze zajištění a správně ji připevněte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.