Je-li vypnuto zapalování, je možné rameny stěračů pohybovat ručně. Tím si můžete usnadnit výměnu lišt stěračů nebo čištění okna pod stěrači.
  1. Rameno stěrače i s lištou odklopte směrem od skla.
Missing Image
  1. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
  1. Otočte a demontujte lištu stěrače.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:  Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě. Rameno stěrače i s lištou sklopte zpět k čelnímu sklu. Po zapnutí zapalování se ramena stěračů automaticky vrátí do výchozí polohy.
Postup výměny lišty zadního stěrače:
  1. Zvedněte rameno stěrače.
Missing Image
  1. Lištu stěrače z ramene stěrače mírně vytočte.
  1. Uvolněte lištu stěrače z ramena stěrače.
  1. Demontujte lištu stěrače.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:  Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete lišty stěrače vyměňovat alespoň jednou ročně.
Lepších výsledků stírání můžete dosáhnout očištěním lišt stěračů a čelního skla.