Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka brzdové kapaliny (řízení na pravé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CNádržka brzdové kapaliny (řízení na levé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
DBaterie:   Viz   Výměna 12V baterie
EPojistková skříňka v motorovém prostoru:   Viz   Pojistky
FVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
GMěrka motorového oleje*:   Viz   Kontrola motorového oleje
HPlnicí víko motorového oleje*:   Viz   Kontrola motorového oleje
INádržka kapaliny do ostřikovačů čelního a zadního okna:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.