POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
  POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.

Poznámka:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.
Poznámka:  Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Světlomet
Typ 1
Missing Image
ASvětlomet tlumeného světla
BDálková světla a denní provozní světla
Dálková světla
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Žárovku otočte proti směru hodinových ručiček a přímým pohybem ji vytáhněte.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Tlumené světlo
Missing Image
 1. Uvolněte kovovou upevňovací sponu.
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Typ 2
Missing Image
ASvětlomet tlumeného světla
BDálkové světlo
CPevné zatáčecí světlo
DDenní provozní světlo a obrysové světlo
Dálková světla
Missing Image
 1. Uvolněte kovovou upevňovací sponu.
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Žárovka čelního světlometu s pevným zatáčecím světlem
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Žárovku otočte proti směru hodinových ručiček a přímým pohybem ji vytáhněte.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Směrové světlo, přední mlhovka a obrysové světlo
Poznámka:  Žárovky obrysového a směrového světa nelze vyměnit svépomocí. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Missing Image
AMlhové světlo
BObrysové světlo
CKontrolka ukazatele směru
Missing Image
 1. Otočte volant do pravé krajní polohy.
 1. K sestavě světla získáte přístup po demontáži upevňovacích spon z krytu proti odstřikujícím nečistotám.
Missing Image
 1. Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte patici žárovky ze sestavy světla.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte z patice.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Opatrně demontujte boční směrové světlo.
Missing Image
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení přístupu
Poznámka:  Zatlačte sklo zrcátka co nejvíce dovnitř.
Missing Image
 1. Vložte do mezery mezi lemem zrcátka a jeho sklem šroubovák a uvolněte kovovou upevňovací sponu.
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Zadní světla
Typ 1
Směrové, koncové a brzdové světlo
Missing Image
 1. Zkontrolujte, zda jsou světla vypnutá, a otevřete zadní výklopné dveře.
 1. Běžným plochým šroubovákem odstraňte kryty obou čepů.
 1. Oba čepy vytáhněte ze sestavy světla.
 1. Jemně vytáhněte sestavu světla z karoserie.
Typ 2
Ukazatel směru
Výměnu žárovky směrového světla proveďte podle postupu pro typ 1.
Poznámka:  Žárovky koncových a brzdových světel nelze vyměnit svépomocí. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Zpětný světlomet
Missing Image
 1. Vhodným předmětem vypačte panel obložení.
Missing Image
 1. Ze sestavy světla odšroubujte matici.
 1. Jemně vytáhněte sestavu světla z karoserie.
Missing Image
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Zadní mlhové světlo
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Žárovku otočte proti směru hodinových ručiček a přímým pohybem ji vytáhněte.
Střední horní brzdové světlo
Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Svítilna vnitřního osvětlení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Svítilny na čtení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení prostoru pro nohy a osvětlení zadních výklopných dveří
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.