1. Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
  1. Vypněte motor a počkejte 10 minut, než olej vyteče do olejové vany.
  1. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou. Zasunutím a vytažením měrky motorového oleje zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Pokud je hladina oleje na značce MIN, okamžitě olej doplňte. Viz  . 
Poznámka:  Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje.
Poznámka:  Ujistěte se, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Poznámka:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech by mohlo dojít k poškození motoru.
Poznámka:  Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.
Doplňování oleje
  POZOR:  Motorový olej nedoplňujte do horkého motoru. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Nesnímejte plnicí víko za běhu motoru.

  1. Demontujte víčko plnicího hrdla.
  1. Doplňujte motorový olej splňující parametry stanovené společností Ford. Viz  . 
  1. Nasaďte zpět víčko plnicího hrdla. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.
Poznámka:  Olej nedoplňujte nad značku MAX.Pokud je hladina oleje nad značkou MAX, může dojít k poškození motoru.
Poznámka:  Jakoukoli uniklou kapalinu neprodleně setřete pomocí nasákavé tkaniny.