Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka brzdové kapaliny (řízení na pravé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CPlnicí víko motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
DMěrka motorového oleje1:   Viz   Kontrola motorového oleje
ENádržka brzdové kapaliny (řízení na levé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
FAkumulátor:   Viz   Výměna 12V baterie
GPojistková skříňka v motorovém prostoru:   Viz   Pojistky
HVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
INádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního skla:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.