Doporučujeme pravidelně mýt vozidlo houbou a vlažnou vodou s autošampónem s neutrálním pH.
  • Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky určené do domácnosti, například prostředky na mytí nádobí nebo tekuté prací prášky. Tyto prostředky mohou způsobit vyblednutí barvy nebo narušit lak karoserie.
  • Vozidlo nikdy neumývejte, pokud je jeho karoserie rozpálená nebo pokud na ni dopadá intenzivní sluneční záření.
  • Vůz osušte jelenicí nebo jemným hadříkem, aby se na laku neutvořily kapky vody.
  • Ihned odstraňujte kapky paliva, trus ptáků, mízu stromů, usazeniny od hmyzu, dehtové skvrny, silniční sůl a průmyslový spad popílku a prachu, aby nedošlo k poškození povrchu laku.
  • Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
  • Když doplňujete kapalinu AdBlue®, z lakovaných povrchů okamžitě odstraňujte všechny kapky, které na nich ulpí.
Lak mohou narušit také opalovací krémy či repelenty proti hmyzu. Pokud se tyto látky dostanou do kontaktu s vozidlem, ihned dané místo umyjte.
Automatické myčky
Poznámka:  Pokud použijete myčku a zvolíte program s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla a ze stírátek stěračů.
Poznámka:  Vypínejte motor ventilátoru, abyste zabránili znečištění čističe vzduchu kabiny.
Před použitím zařízení pro mytí automobilů zkontrolujte jeho vhodnost pro vaše vozidlo.
Některá zařízení v myčkách používají vodu pod vysokým tlakem. To by mohlo poškodit určité části vašeho vozidla.
Před použitím automatické myčky odmontujte všechna vnější příslušenství, včetně antény.
Čistění vnějšího osvětlení
Poznámka:  Při čištění vnějšího osvětlení nepoužívejte žádné formy škrábání, nepoužívejte brusné pasty ani lihová nebo jiná chemická rozpouštědla.
Poznámka:  Vnější světla neotírejte, jsou-li suchá.
Čištění chromové masky
Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická čistidla. Použijte mýdlovou vodu.
Čisticí prostředky nenanášejte na horký povrch.
Čisticí prostředky nenechávejte na pochromovaných površích déle, než je doporučováno výrobcem.
Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie mohou po určité době používání způsobit jejich poškození.
Podvozek
Podvozek často důkladně oplachujte. Odstraňujte nečistoty z odvodňovacích otvorů v karoserii a dveřích.
Čištění vnějších plastových dílů
K čištění plastových dílů používejte pouze schválené prostředky.