POZOR:  Nepřekračujte 50 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.   Viz   Technická data
  POZOR:  Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.

Poznámka:  Protiblokovací brzdový systém bude pracovat normálně.
Používejte pouze řetězy s malými články.
Sněhové řetězy používejte pouze na přední kola.
Vozidla se systémem řízení jízdní stability
Pokud je systém řízení jízdní stability zapnutý, může se vozidlo chovat nezvykle. Problém odstraníte deaktivací systému řízení jízdní stability.   Viz   Používání řízení stability