POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
  POZOR:  Nepřipojujte ani nenastavujte přenosný hudební přehrávač během jízdy.
  POZOR:  Neumísťujte svůj přenosný hudební přehrávač na přístrojovou desku. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit vážné zranění.

Missing Image
 Externí zvukový port umožňuje připojit přenosný hudební přehrávač a přehrávat hudbu z reproduktorů vozidla. Můžete použít libovolný přenosný hudební přehrávač určený k použití se sluchátky.
Prodlužovací zvukový kabel musí mít na obou stranách 3,5milimetrové koncovky (zástrčky).
  1. Vypněte rádio a přenosný hudební přehrávač. Zatáhněte parkovací brzdu a u vozů s automatickou převodovkou přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P) resp. u vozů s manuální převodovkou zařaďte první rychlostní stupeň. Vypněte zapalování.
  1. Zapojte prodlužovací kabel přenosného hudebního přehrávače do externího zvukového vstupu.
  1. Zapněte rádio. Zvolte naladěnou stanici FM nebo disk CD.
  1. Nastavte požadovanou hlasitost.
  1. Zapněte přenosný hudební přehrávač a nastavte jej na polovinu maximální hlasitosti.
  1. Opakovaně stiskněte tlačítko AUX nebo MEDIA, až se na displeji zobrazí možnost LINE nebo LINE IN. Přestože je hlasitost snížena, měli byste hudbu slyšet.
  1. Nastavte hlasitost přenosného hudebního zařízení tak, aby dosáhla úrovně hlasitosti stanice FM nebo disku CD. Přepínejte přitom mezi ovládacími prvky AUX a FM nebo CD.