Displej audiojednotky  Náprava 
Zkontrolujte CD
Obecné chybové hlášení při problému s diskem CD (například jej nelze načíst, je vložen datový disk atd.). Ujistěte se, že je disk správně vložen. Disk očistěte a zkuste znovu, případně jej vyměňte za disk s hudbou, o kterém víte, že je v pořádku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce. 
Porucha mechaniky
Obecná chybová zpráva pro chyby související s disky CD. Například se může jednat o závadu mechanismu. 
Tepl. mechan vysoká
Příliš vysoká okolní teplota - přístroj začne znovu fungovat, teprve až zchladne.