Audio jednotka – přehled
Poznámka:   Otvor pro disky CD se nachází přímo nad dotykovou obrazovkou.
Missing Image
ATlačítko zapnutí a vypnutí.
BTlačítko volby zdroje
CTlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
DTlačítko ručního přeladění na vyšší frekvenci
ETlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
FTlačítko nastavení zvuku
GTlačítko vysunutí disku CD
HTlačítko ručního přeladění na nižší frekvenci
IOvládání hlasitosti
Ovládání audio jednotky
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Tlačítko volby zdroje
Stisknutím můžete přepínat mezi jednotlivými režimy, např. rádio AM či FM nebo zvukový vstup.
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu autorádia přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím předchozí skladbu.
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu autorádia přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím další skladbu.
Tlačítko ručního přeladění na vyšší frekvenci
Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte naladěnou frekvenci.
Tlačítko ručního přeladění na nižší frekvenci
Stisknutím tohoto tlačítka snížíte naladěnou frekvenci.
Tlačítko nastavení zvuku
Stisknutím tohoto tlačítka můžete upravit nastavení zvuku, například hloubky, výšky, vyvážení hlasitosti pro levou a pravou stranu a vyvážení hlasitosti pro přední a zadní část.