Poznámka:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Tuto autobaterii je třeba vyměnit za jinou se stejnými specifikacemi.
Systém snižuje spotřebu paliva a emise CO2 vypínáním motoru při nečinnosti vozidla, například při stání před křižovatkou. Při opětovném sešlápnutí spojkového pedálu nebo požadavku systému vozidla, například kvůli nabíjení akumulátoru, motor automaticky znovu nastartuje.
Maximálního využití systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení na dobu delší než tři sekundy přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Použití systému Auto-Start-Stop
  POZOR:  Pokud kontrolka auto-start-stop svítí zeleně nebo žlutě, systém může vyžadovat automatický restart motoru. Nepozornost může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.
  POZOR:  Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek zranění nebo dokonce smrt, pokud by se motor automaticky znovu spustil.

Missing Image  Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Poznámka:  Systém funguje pouze v případě, že je motor zahřátý a venkovní teplota se pohybuje v rozsahu provozních teplot systému.
Poznámka:  Pokud zastavíte motor a poté během krátké chvíle sešlápnete spojkový pedál, systém motor automaticky znovu nastartuje.
Poznámka:  Pokud se motor vypne, kontrolka systému Auto-Start-Stop se rozsvítí zelenou barvou.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Poznámka:  Když kontrolka systému Auto-Start-Stop bliká žlutou barvou, zařaďte neutrál nebo sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:  Pokud systém rozpozná závadu, vypne se. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:  Když systém vypnete, spínač se rozsvítí.
Poznámka:  Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač na přístrojové desce. Systém se deaktivuje pouze pro aktuální cyklus zapalování. Chcete-li jej zapnout, stiskněte spínač znovu. Vyhledání položky:   Viz   Jedním pohledem
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte spojkový pedál.
 1. Uvolněte plynový pedál.
Za určitých okolností nemusí systém motor vypnout. Například:
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,
 • při nízkém napětí akumulátoru,
 • pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká,
 • byly otevřeny dveře řidiče,
 • při nízké provozní teplotě motoru,
 • při nízkém vakuu v brzdovém systému,
 • pokud nebyla překročena jízdní rychlost 5 km/h,
 • pokud nebyl zapnut bezpečnostní pás řidiče.
Opětovné nastartování motoru
Poznámka:  Musí být zařazen neutrál.
Sešlápněte spojkový pedál.
Za určitých okolností nemusí systém motor automaticky restartovat. Například:
 • při nízkém napětí akumulátoru,
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru.