Ovládání systému SYNC je intuitivní. Pokud si však nebudete s něčím vědět rady, podívejte se na níže uvedené tabulky.

Potíže s telefonem  
Problém   Možná příčina   Možné řešení  
Přílišný hluk na pozadí během telefonického hovoru.   Nastavení hlasového ovládání v telefonu může mít vliv na činnost systému SYNC.   Informace o nastavení zvuku naleznete v příručce k telefonu.  
Během hovoru slyším ostatní účastníky, ale oni neslyší mě.   Může jít o závadu telefonu.   Zkuste vypnout a zapnout zařízení, obnovit výchozí nastavení nebo vyjmout a opět vložit baterii.  
Systému SYNC se nepodařilo stáhnout telefonní seznam.   Tato funkce závisí na telefonu.   Může jít o závadu telefonu.   Navštivte místní webové stránky společnosti Ford a informujte se o kompatibilitě telefonu.   Zkuste vypnout a zapnout zařízení, obnovit výchozí nastavení nebo vyjmout a opět vložit baterii.   Zkuste přenést kontakty z telefonního seznamu do systému SYNC pomocí funkce přidání kontaktů.  
Systém oznámí, že telefonní seznam byl stažen, ale v telefonním seznamu systému SYNC nejsou žádné kontakty nebo některé kontakty chybí.   Některé funkce mobilního telefonu mohou být omezeny.   Zkuste přenést kontakty z telefonního seznamu do systému SYNC pomocí funkce přidání kontaktů.   Pokud jsou chybějící kontakty uloženy na kartě SIM, zkuste je přenést do paměti zařízení.   U chybějících kontaktů odstraňte přiřazené obrázky nebo speciální vyzvánění.   V závislosti na používaném telefonu může být třeba udělit systému SYNC přístupové oprávnění ke kontaktům v telefonním seznamu. Nezapomeňte potvrdit dotaz telefonu, zda chcete stáhnout telefonní seznam.  
Mám potíže s připojením telefonu k systému SYNC.   Tato funkce závisí na telefonu.   Může jít o závadu telefonu.   Navštivte místní webové stránky společnosti Ford a informujte se o kompatibilitě telefonu.   Zkuste vypnout a zapnout zařízení, obnovit výchozí nastavení nebo vyjmout a opět vložit baterii.   Zkuste odstranit zařízení ze systému SYNC a systém SYNC ze zařízení a zkuste to znovu.   V telefonu zkontrolujte bezpečnostní nastavení a nastavení automatického připojování zařízení Bluetooth k systému SYNC.   Aktualizujte firmware telefonu.   Vypněte funkci automatického stahování telefonního seznamu.  
Systém SYNC neumožňuje práci s textovými zprávami.   Tato funkce závisí na telefonu.   Může jít o závadu telefonu.   Navštivte místní webové stránky společnosti Ford a informujte se o kompatibilitě telefonu.   Zkuste vypnout a zapnout zařízení, obnovit výchozí nastavení nebo vyjmout a opět vložit baterii.  


Potíže s USB a médii  
Problém   Možná příčina   Možné řešení  
Mám potíže s připojením zařízení.   Možná závada zařízení.   Zkuste vypnout a zapnout zařízení, obnovit výchozí nastavení nebo vyjmout a opět vložit baterii.   Ujistěte se, že používáte kabel schválený výrobcem.   Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k zařízení a k portu USB vozidla.   Zkontrolujte, zda zařízení nevyužívá aplikaci automatické instalace nebo nemá aktivováno bezpečnostní nastavení.  
Systém SYNC při zapnutí zapalování nerozpozná žádné zařízení.   Omezení zařízení.   Za extrémních klimatických podmínek (velmi vysoké či nízké teploty) nenechávejte zařízení ve vozidle.  
Potíže s vysíláním zvuku přes rozhraní Bluetooth.   Tato funkce závisí na telefonu.   Zařízení není připojeno.   Podívejte se na tabulku kompatibilních zařízení na místních webových stránkách společnosti Ford a ověřte, zda telefon podporuje vysílání zvuku přes rozhraní Bluetooth.   Zkontrolujte, zda je zařízení řádně připojeno k systému SYNC a zda jste na zařízení stiskli tlačítko přehrávání.  
Systém SYNC nerozpoznal hudební soubory uložené v zařízení.   Hudební soubory nemají řádně vyplněné údaje o interpretovi, názvu skladby, albu či žánru.   Soubor je poškozen.   Skladba může být chráněna autorskými právy a její přehrávání proto není možné.   Ověřte, zda jsou vyplněny všechny údaje o skladbě.   U některých zařízení je nutné přepnout režim připojování přes rozhraní USB z velkokapacitního úložiště na protokol MTP.  


Potíže s hlasovým ovládáním  
Problém   Možná příčina   Možné řešení  
Systém SYNC nerozpoznává mé příkazy.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Mluvíte příliš brzy nebo v nesprávný okamžik.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání telefonu a přehrávání médií, které jsou uvedeny na začátku příslušných kapitol.   Po stisknutí ikony hlasového ovládání počkejte, než zazní zvukové znamení a na displeji se zobrazí zpráva, že systém poslouchá. Poté vyslovte příkaz. Příkazy vyslovené před tímto znamením systém nezaregistruje.  
Systém SYNC nerozpozná jméno interpreta nebo název skladby.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Jméno nejspíš nevyslovujete přesně tak, jak je v systému uloženo.   Systém může číst názvy jinak, než jak je vyslovujete.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání přehrávání médií uvedené na začátku kapitoly věnované multimédiím.   Jméno interpreta nebo název skladby vyslovte přesně tak, jak jsou uvedeny. Pokud vyslovíte příkaz „Přehrát interpreta Prince“, systém nepřehraje skladby interpreta Prince and the Revolution ani Prince and the New Power Generation.   Vždy vyslovte celý název skladby, například „California remix featuring Jennifer Nettles“.   Pokud jsou názvy skladeb uvedeny VELKÝMI PÍSMENY, je nutné je hláskovat. K přehrání skladby LOLA je tedy nutné říci: „L-O-L-A“.   Nepoužívejte v názvech zvláštní znaky. Systém je nerozpozná.  
Systém SYNC nerozpoznává kontakty v telefonním seznamu, případně volá jinému kontaktu.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Jméno nejspíš nevyslovujete přesně tak, jak je v systému uloženo.   Systém může číst názvy jinak, než jak je vyslovujete.   Kontakty uložené v telefonním seznamu mají velmi krátká a podobná jména nebo obsahují zvláštní znaky.   Kontakty mohou být v telefonním seznamu uloženy VELKÝMI PÍSMENY.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání telefonu uvedené na začátku kapitoly věnované telefonu.   Jména kontaktů vyslovujte přesně tak, jak je uvedeno. Pokud je kontakt například uložen jako Joe Wilson, vyslovte příkaz „Volat kontakt Joe Wilson“.   Otevřete telefonní seznam prostřednictvím nabídky Telefon systému SYNC a přejděte ke kontaktu, jehož jménu systém SYNC nerozumí. Systém SYNC vám přečte jméno, abyste měli představu o výslovnosti, kterou očekává.   Větší pravděpodobnosti správného rozpoznání systémem SYNC dosáhnete, pokud u kontaktů uložíte celá jména (tedy „Joe Wilson“ namísto „Joe“).   Jméno nesmí obsahovat zvláštní znaky (např. 123 nebo ICE). Systém tyto znaky nerozpozná.   Pokud je kontakt uložen VELKÝMI PÍSMENY, je třeba jeho jméno hláskovat. K vytočení čísla uloženého u kontaktu „JAKE“ je tedy nutné říci: „Volat J-A-K-E“.