Stisknutím pravého dolního rohu dotykové obrazovky přejdete na funkce regulace klimatu. V závislosti na výrobní řadě vozidla a balíčku doplňků se může obrazovka regulace klimatu lišit od obrazovky, která je zde znázorněna.
Poznámka:  Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.   Viz   Nastavení
Missing Image
AVypínač: Stisknutím systém vypnete nebo zapnete. Pokud systém vypnete, nebude moci venkovní vzduch proudit do vozidla.
BNastavení pravého předního sedadla: Upravte teplotu stisknutím tlačítek + nebo –.
CRychlost ventilátoru: Upravte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítek + nebo -.
DDUAL (Duální režim): Stisknutím zapnete ovládání teploty pro spolujezdce.
ERecirkulovaný vzduch: Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci recirkulace vzduchu, což může zkrátit čas nutný k ochlazení interiéru a rovněž pomáhá snížit pronikání venkovního zápachu do interiéru. Funkce recirkulace vzduchu se rovněž aktivuje automaticky při volbě funkcí Max. klimatizace a Max. odmrazování a lze ji aktivovat ručně v libovolném režimu proudění vzduchu s výjimkou odmrazování. K vypnutí funkce může dojít ve všech režimech kromě Max. klimatizace a Max. odmrazování z důvodu zamezení zamlžování.
FMAX A/C (Max. klimatizace) Stisknutím aktivujete ochlazování vozidla s recirkulovaným vzduchem. Dalším stisknutím obnovíte normální funkci klimatizace. Max. klimatizace rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce a pomáhá omezit pronikání zápachů do vozidla. Max. klimatizace je ekonomičtější a účinnější než normální režim klimatizace.
GA/C (Klimatizace): Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu. Klimatizace se aktivuje automaticky při zapnutí funkcí Max. klimatizace, odmrazování a větrání prostoru pro nohy s odmrazováním.
HAUTO: Stisknutím aktivujete automatickou funkci; poté nastavte teplotu pomocí regulace teploty. Systém automaticky ovládá rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, zapínání a vypínání klimatizace a použití čerstvého nebo recirkulovaného vzduchu.
IRuční ovládání rozvodu vzduchu: Prostor pro nohy a odmrazování: Rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla, větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel a přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken. Panel: Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce. Panel a podlaha: Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce, větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel. Podlaha: Rozvádí vzduch přes větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel. Odmrazování: Stisknutím odstraníte z čelního skla zamlžení a jemnou námrazu. Dalším stisknutím obnovíte předchozí volbu proudění vzduchu. Když je odmrazování zapnuto, přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken a rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla a větrací otvory pro odmlžování okna. Max. odmrazování: Rozvádí venkovní vzduch přes větrací otvory u čelního skla a automaticky zapne klimatizaci. Ventilátor se nastaví na nejvyšší možné otáčky a teplota na hodnotu HI. S tímto nastavením rozvodu vzduchu není možné zvolit recirkulaci vzduchu ani ručně upravit rychlost ventilátoru a teplotu.
JNastavení levého předního sedadla: Upravte teplotu stisknutím tlačítek + nebo –.
Hlasové příkazy ovládání regulace klimatu
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu. Po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů:

Příkazy hlasového ovládání  
Climate on
Climate off
Set temperature
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,0–30,0 °C nebo 59–86 °F.