Ovládání se nachází na stropní konzole.
Sluneční clonu je možné otevírat a zavírat jedním dotykem. Pokud budete chtít zastavit její pohyb, stiskněte ovládací prvek podruhé.
Otevírání a zavírání sluneční clony
Missing Image
AOtevření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu otevřít, stiskněte a uvolněte ovládací prvek.
BZavření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu zavřít, stiskněte a uvolněte ovládací prvek.
Opětovné učení sluneční clony
Poznámka:  Postup opětovného učení je třeba zahájit do 30 sekund od zapnutí zapalování.
V případě, že se již clona správně neotevírá a nezavírá, proveďte tento postup opětovného učení:
  1. Stiskněte ovládací prvek pro otevření sluneční clony dvakrát do první polohy a uvolněte jej do dvou sekund.
  1. Stiskněte ovládací prvek pro zavření sluneční clony dvakrát do první polohy a uvolněte jej do dvou sekund.
  1. Stiskněte a přidržte ovládací prvek pro otevření sluneční clony v první poloze, dokud se sluneční clona zcela neotevře.
  1. Stiskněte a přidržte ovládací prvek pro zavření sluneční clony v první poloze, dokud se sluneční clona zcela nezavře.
Pokud nedokončíte krok 2 do 15 sekund od kroku 1, bude opětovné učení ukončeno. Vypněte zapalování, vyčkejte dalších 30 sekund a zapalování opět zapněte. Opakujte postup znovu od začátku.
Ověřte úspěšnost opětovného učení tím, že sluneční clonu otevřete a zavřete.