K ovládání oken ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Podržením tlačítka odemykání na dálkovém ovládání po odemčení vozidla otevřete okna a střešní okno otevřete do větrací polohy. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Zavření oken
Okna a střešní okno zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.