Pokud je otevřené jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte ovladač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Ovladač zcela zvedněte a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.