Pomocí tlačítek informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
  • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
  • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.