Sedadla ve druhé řadě
Poloha pro snadné nastupování (pouze vozidla s třetí řadou sedadel)
Poznámka:   Vnější sedadla můžete posouvat dopředu, aby byl umožněn přístup ke třetí řadě sedadel.
Missing Image
  1. Jednou zatáhněte za páku. Přemístěte sedadlo do polohy znázorněné na obrázku a posuňte celé sedadlo dopředu.
Missing Image
  1. Při vystupování z vozidla ze sedadla třetí řady zatlačte páčku v horním rohu krajních sedadel nahoru.
  1. Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, zasunujte sedadlo směrem dozadu a dolů, dokud nezapadne do úchytu na podlaze. Sedadlo se automaticky zastaví ve střední poloze.
  1. Chcete-li posunout sedadlo dále dozadu, zatáhněte za páku pod přední částí sedadla a zasuňte je dozadu.
Sklopné sedadlo EasyFold™
Poznámka:   Funkce elektrického sklápění je funkční, pokud je volicí páka v parkovací poloze (P) a zadní výklopné dveře nejsou otevřeny déle než 10 minut.
Ovládací prvky se nachází na levém zadním panelu obložení (přístupné z oblasti zadních výklopných dveří).
Missing Image
ASedadla ve třetí řadě (volitelná výbava) – U vozidel Galaxy stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit nebo zvýšit opěradlo do požadované polohy. U vozidel S-Max stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Zvedejte opěradlo, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.
BSedadla ve druhé řadě – Stisknutím levého, středního nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Chcete-li opěradlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedejte ho, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.