Systém pomáhá udržovat odstup od vozidla před vámi. Systém řídí rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího před ním ve stejném pruhu. Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi.
Missing Image
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko adaptivního tempomatu CNCL/OFF.
Missing Image
Na informačním displeji se také zobrazí aktuální nastavení odstupu a tlačítko SET (Nastavit).
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko RES+ nebo SET-.
  1. Uvolněte plynový pedál.
  1. Na informačním displeji se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a požadované nastavení rychlosti.
Missing Image
  1. Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, rozsvítí se obrázek vozidla.
Automatické zrušení
Systém nefunguje, pokud je rychlost vozidla nižší než 20 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod tuto rychlost, zazní zvukové upozornění a automatické brzdění je deaktivováno.