Použití systému
Poznámka:  Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Missing Image
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol LIM na informačním displeji se zobrazí zeleně.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek RES+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES+ omezovač obnovíte. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.