Missing Image  Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka.Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
  • způsobit přehřívání pneumatik,
  • způsobit selhání pneumatik,
  • zvýšit spotřebu paliva,
  • zkrátit životnost pneumatik,
  • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik.
Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Seznámení se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Systém měří tlak ve čtyřech silničních pneumatikách a odesílá odečty tlaku do vozidla.
 Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku. Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
  1. Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
  1. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
  1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
  1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Postup resetování systému
Zapněte zapalování. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vyberte možnosti:

Zpráva   Popis a postup  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Asist. řidiče
Stiskněte tlačítko OK.  
Monitor pneu
Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.