Bezdotykové ovládání
Poznámka:  Ověřte, zda se pasivní klíč nachází ve vzdálenosti do 1 m od zadních výklopných dveří.
Missing Image
  1. Jedním pohybem umístěte nohu do oblasti detekce pod zadním nárazníkem a opět ji vytáhněte.Nedávejte nohu na stranu nebo by se mohlo stát, že snímače nebudou schopny pohyb detekovat.
  1. Zadní výklopné dveře se elektricky otevřou nebo zavřou.
Poznámka:  Počkejte, až elektrický systém zadní výklopné dveře otevře. Zatlačením nebo zatažením za zadní výklopné dveře může dojít k aktivaci funkce detekce překážek a zastavení elektrického ovládání nebo obrácení směru pohybu. Ruční zásah do pohybu zadních výklopných dveří může mít rovněž stejný efekt jako porucha vzpěry.
Poznámka:  Otevření zadních výklopných dveří může být způsobeno také rozstřikem vody. Během mytí vozidla se s dálkovým ovládáním nepřibližujte k zadnímu nárazníku.
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno koulí tažného zařízení, nemusí funkce fungovat správným způsobem.