Všeobecné informace
Pokud se pasivní klíč nachází do 1 m od vozidla, můžete vozidlo odemykat a zamykat bez nutnosti vyjímat klíče z kapsy či peněženky. Tento klíč používá snímač na zadní straně kliky dveří pro odemykání a zvláštní snímač na svrchní straně každé kliky dveří pro zamykání.
Zamykání pasivním klíčem
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se po dobu cca 1 s dotkněte zamykacího snímače na vnější straně kliky dveří a tím se vozidlo zamkne. Nesmíte se však zároveň dotknout odemykacího snímače na zadní straně kliky dveří. Po uzamknutí můžete okamžitě zatáhnout za kliku dveří, čímž si ověříte, že zamknutí proběhlo a vozidlo se omylem neodemklo