Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte dveře řidiče. Směrová světla jednou bliknou.
Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund odemknete všechny dveře. Směrová světla jednou bliknou.
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka zamkněte všechny dveře. Směrová světla se rozsvítí.
Dvojité zamykání
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Power liftgate
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund zavřete či otevřete zadní výklopné dveře, případně obrátíte aktuální pohyb.